Raudsjuke

(04.04.19) Raudsjuke er en sjukdom på gris forårsaket av en bakterie som heter Erysipelothrix rhusiopathiae. Denne bakterien er vanlig på gris og mange griser har bakterien i mandlene uten at grisen er sjuk. Hvis en gris blir sjuk skiller den ut store mengder bakterier i kroppsvæsker og i avføring.

Av: Team Gris Øst, Nortura

Sjukdommen medfører at bakterien går i blodet på grisen og den får feber og karakteristiske flekker på huden. Ubehandla slår ofte bakteriene seg ned i ledd og hjerte.

I en mer subklinisk form ser man ikke alltid hudflekkene, men bakterien kan allikevel slå seg ned i ledd og hjerte og medføre kassasjon på slakteriet.

Væromslag på spesielt høsten og også delvis våren med store temperatursvingninger og kuldefall på natta og evt vind er typiske forhold som utløser raudsjuke, også hos produsenter som har holdt på i årevis og aldri sett det før.

VIKTIG:
Ingen sender med vilje griser som er sjuke til slakt, men man kan oppleve å sende det som ser ut som friske griser til slakt som så blir sjuke på slakterifjøset fordi sjukdommen ligger latent og blir utløst av transporten. 

Hvis du har opplevd raudsjuke i besetningen din nylig og har behandla gris for dette, er det veldig viktig at du sier fra til sjåføren med klar beskjed om at sjåfør skal informere fjøsmester på slakteriet.

Dette fordi:

  1. Grisen ikke skal blir stående over natt, men slaktes samme dag for å redusere stress, og
  2. Vi ikke vil tappe blod fra denne grisen. Alt blodet tappet på tank blir kassert hvis det blir tappet blod fra gris fra en besetning med raudsjuke. Det gjelder både hvis gris fra besetninga blir sjuke etter transport eller gris fra besetningen blir kassert på linja pga raudsjuke. 

Se også artikkel i fagbiblioteket for gris Raudsjuke (lenket opp om du er pålogget).