Slakting av lettgris og smågris – Hva er forskjellen?

(17.09.18) Mange har lurt på hva som er forskjellen på tiltaket slakting av smågris, som har vært gjennomført i sommer og slakting av ekstra lette griser, som Omsetningsrådet vedtok i forrige uke.

Av: Tor Olav Brandtzæg, informasjonssjef

Slaktingen av ekstra lett gris, som er planlagt igangsatt fra uke 39, er et tradisjonelt markedsreguleringstiltak finansiert av omsetningsavgift (se egen sak). Svineprodusentene vil få vanlig smågrispris mens det er slakteriene som kompenseres for ekstrakostnadene ved å slakte så små gris. Målsettingen er at tiltaket skal bidra til å redusere tilførslene neste år med 1500 tonn. 

Ordningen med "Slakting av smågris", som har blitt gjennomført vår og i sommer, er et virkemiddel som Nortura har gjennomført og finansiert på egen kjøl. Målsettingen har vært å redusere det store overskuddet av smågris i Norturasystemet og tiltaket har vært delfinansiert ved et trekk på 10 kroner per omsatt smågris.   

Når Omsetningsrådet nå har vedtatt slakting av "ekstra lett gris" avslutter Nortura sin egenfinansierte smågrisslakting med umiddelbar virkning. 10 kroner per smågris har imidlertid vært alt for lite til å finansiere de løpende kostnadene ved tiltaket. Trekket vil derfor videreføres i en periode for å dekke opp noe mer av de samlede kostnadene Nortura har hatt med ordningen.