Topigs Norsvin valgte Norsk Duroc

(10.03.16) Nortura SA og Topigs Norsvin Holding BV har inngått en langsiktig avtale som innebærer at verdens nest største avlsselskap har valgt Norturas Duroc som farrase i sin videre satsing.

Duroc

Av: Tor Olav Brandtzæg, informasjonssjef

Dette er en viktig strategisk satsing og ikke minst en solid anerkjennelse for det langsiktige arbeidet Nortura i samarbeid med Norsvin og våre produsenter har lagt ned i utviklingen av Duroc som farrase. Med denne avtalen kan den norske Durocen på sikt bli en av verdens største farraser.

– Det betyr naturligvis enda bedre fart på den norske grisen, til glede for både våre produsenter og forbrukeren, sier regionsjef og fagansvarlig for svin Torgeir Erfjord i Nortura.

Nortura har sammen med Norsvin i over 20 år brukt betydelige ressurser på utviklingen av rasen for å gi en konkurransekraftig gris som leverer i alle ledd av verdikjeden. Når valget falt på Norsk Duroc er det gjort utfra de kvaliteter som den norske rasen innehar og med klare forventninger om at den også har et stort markedspotensial ute i den store verden.

– Norge blir med dette et kraftsenter innen avlen i Topigs Norsvin. Det er en anerkjennelse til det vel etablerte avlsarbeidet som drives i Norge, som kjennetegnes av god dyrehelse og sterke relasjoner på tvers av organisasjoner som sikrer en effektiv og hurtig iverksettelse. Duroc har en betydelig markedsposisjon internasjonalt og Norge er et bra sted å ha av kjernen sier utviklingsdirektør i Bjarne Holm i Topigs Norsvin.

En opptrappingsplan både på testregime og populasjonen er under arbeid nå og en forventa økt avlsmessig fremgang vil vises allerede i 2017. Framover vil Duroc som farrase utvikles ytterligere - spesielt med tanke på lønnsomhet for produsent (økt kjøttprosent, tilvekst og fôrforbruk) – men også for industri og forbruker ved at kjøttkvaliteten minimum vil holdes på dagens høye nivå.