Søk:

Verktøylinje

Video:

Inseminering av purke

(01.03.10) Videoen viser stimulering av purke under inseminering.

Dette er viktig for godt drektighetsresultat. Stimuleringen gjør at purka står og at sæden når fram til egglederen hvor befruktning skjer.