Formeringsbesetningene i Nortura

(Sist oppdatert 09.01.24) Nortura vil her markedsføre våre formeringsbesetninger. Formeringsbesetningene har som hovedoppgave å forsyne våre svineprodusenter med TN70 – purker av god avls- og helsemessig kvalitet.

Logo grisFormeringsbesetningene er trinn 2 i den såkalte avlspyramiden. Det er utvalgte besetninger som er underlagt helsemessig overvåking. De har som mål å videreføre den avlsmessige framgangen som skjer i foredlingsbesetningene. 

Avlen går fort framover, og èn av spesialitetene til formeringsbesetningene er korte generasjonsintervall, så bruksbesetningene til en hver tid har tilgang på "oppdaterte gener".

Ta gjerne kontakt med våre livdyrformidlere eller fagpersoner på gris dersom du har spørsmål.

Klikk i tabellen for mer opplysninger (på navnet) eller karthenvisning (på adresse).

Navn SPF Adresse E-post Mobil
Region Nord
Eskild Bang SPF Sørbygdveien 250, 8980 Vega eskild_bang@hotmail.com 47902441
Iryna og Kostiantyn Alianykh SPF Bardalsveien 173, 8897 Bardal alianykh@mail.com 48625222
Dag Jøran Einvik SPF Hombornesveien 16, 8920 Sømna d-einvik@online.no 97528433
Region Midt
Arnstein Røli   Tyldom 161, 7977 Høylandet arnsteir@online.no 91551557
Kristian Kjenstad   Imsdalsvegen 427, 7760 Snåsa krikjen@gmail.com 92881566
Helene Wekre og Jens Høyem   Hallemsveien 42, 7656 Verdal jenhoe@frisurf.no 92833047
Per Egil Hårberg   Roknesmyra 64, 7609 Levanger phaar@barnehage.no 90164118
Kristin og Håkon Kvarving   Markabygdvegen 191, 7560 Vikhammer hakonkvarving@gmail.com 48046009
Håvard Jystad   Utøyvegen 700 A, 7670 Inderøy hjystad@hotmail.com 92447908
Jon Arne Sesseng SPF Ner Grøtemsgrenda 12, 7584 Selbustrand jonasess@yahoo.no 93025428
Region Vest/Agro
Carl Wilhelm Hage SPF Hage, 6797 Utvik hagecw87@hotmail.com 99695232
Åse og Einar Varhaug   Nordsjøvegen 2700, 4360 Varhaug einvarha@gmail.com 99276844
Else-Karin og Geir Braut   Bjorheimsvegen 246 4360 Varhaug gbraut83@gmail.com 90131776
Marit Rimestad og Magnar Fjeldheim   Fjellheimsvegen 84, 5574 Skjold magnar@solnok.no 91318601
Roald Gjeteskjær   Åsevegen 170, 4343 Orre roald_g@hotmail.com 48224382
Inger Lise og Arvid Varhaug SPF Varhaugvegen 87, 4360 Varhaug arivarha@online.no 95050195
Johannes Silde SPF Kambsvegen 12, 5590 Etne johannes_silde@hotmail.com 97086555
Region Øst/Innlandet
Mariann Låhne Aase og Thrond Aase   Gjennestadvegen 260, 3160 Stokke thrond@online.no 91868611
Siv og Harald Oseberg SPF Romsvegen 38, 3114 Tønsberg hoseberg@start.no 99470005
Tore Rune Kummen   Skjåk Solside 312, 2690 Skjåk trkummen@bbnett.no 90831060
Fredrik André Backe   Undrumsdalveien 627, 3176 Undrumsdal

fabacke@gmail.com

91191829
Linda Elisabeth og Lars Helge Mehlum   Trosvikveien 43, 1870 Ørje sola_linda@hotmail.com 91642904
Harald Bøhnsdalen   Leirsundveien 130, 2015 Leirsund harald@bohnsdalen.no 99512695
Anita Tråstad   Skjåk Solside 295, 2690 Skjåk atrastad@hotmail.com 91869029