Dyrevelferdsprogram for slaktegris

(Sist endret 08.09.19) Dyrevelferdsprogrammet stiller krav om systematisk dokumentasjon og regelmessige veterinærbesøk, loggføring av håndtering av sjukdom og skadde dyr, tettere oppfølging fra slakteriene og økonomiske sanksjoner ved avvik fra kravene.

Gris i bingen

Av: Odd Magne Karlsen, fagsjef gris i Nortura

Grunnlaget for programmet er Helsegris. Helsegris er et digitalt system for dokumentasjon av og oppfølging av helse og velferd i svinebesetninger. Helsegris er nå klart til å ta imot registreringer fra produsenter av slaktegris.

Produsentene skal samarbeide med veterinær om regelmessige besøk. Størrelsen på produksjonen avgjør hvor mange veterinærbesøk de skal ha i året:

Antall slaktegris levert per år Minimum antall veterinærbesøk per år
< 750 1
751-1500 2
>1500 3


Ved disse besøkene skal veterinæren og produsenten sammen gå gjennom besetningen og se på dyra og rutinene. Ved hjelp av Helsegris skal de dokumentere status for dyrevelferden i besetningen. En godkjent Helsegrisstatus oppfyller kravene i KSL-svin.

Kritiske kontrollpunkter som er avgjørende for slaktegrisvelferd og som alltid skal gjennomgås og dokumenteres er:

 • Oppfølging av sjuke og skadde dyr, inkludert rutiner for bruk av sjukebinge og korrekt avliving
 • Bruk av strø- og rotemateriale
 • Forekomst av halebiting på dyra i besetningen og registrert på slakteriet (USR)
 • Oppstalling og dyretetthet
 • Fôr- og vanntilgang

Det er utarbeidet et hefte som gir korte veiledninger om disse områdene

Dette heftet i papirform ble sendt dere eller delt ut av din dyrebilsjåfør i slutten av juni i år. Slakteriene vil følge opp de av sine besetninger som har avvik på disse kontrollpunktene. Alvorlige avvik skal rettes umiddelbart.

En gang i året skal veterinær og produsent ha en mer omfattende gjennomgang av besetningen om f.eks. smittebeskyttelse, miljø og driftsforhold i tillegg til helse og velferd.

Fjøslogg
Myndighetene krever at det skal være en plan rundt håndtering av sjuke og skadde dyr i besetningen. For å møte dette, skal produsentene føre loggbok med hendelser som angår grisenes helse og velferd.

Loggen skal inneholde notater om:

 • Behandling og oppfølging av sjuke dyr
 • Halebiting
 • Dødelighet

Fjøsloggen finner du her

Hva skjer når man ikke overholder kravene i dyrevelferdsprogrammet?

 • Slakteriet vil følge opp avvik i Helsegris overfor produsent
 • Produsenten har selv ansvar for å utbedre forholdene og lukke avvik
 • Dersom ikke kravene i dyrevelferdsprogrammet blir overholdt, og avvik ikke blir lukket innen oppgitt frist, resulterer det i et trekk på slakteoppgjøret på 0,50 kr/kilo. Dette trer i kraft fra 1/1-2019.

Hva må du som leverer slaktegriser gjøre nå?

 • Ta kontakt med veterinæren du ønsker å bruke og informer vedkommende om hun/han må registrere seg i helsegris.
 • Registrer deg selv i Helsegris og velg deg veterinær. Veterinæren må selv registrere seg i Helsegris for at du skal finne vedkommende.
 • Avtal veterinærbesøk og gå sammen gjennom besetningen og spørsmålene. Det er en del for bonden og en del for veterinæren.
 • Registrer deg og få gjennomført veterinærbesøket så fort som mulig for å unngå at alle må ha besøk i desember.

Tiden går fort mot årsskiftet. Ta kontakt med våre rådgivere og veterinærer hvis det er noe dere lurer på.

Det er Animalia som administrerer og utvikler Helsegrisen. De vil også kunne besvare spørsmål rundt håndtering av programmet.

Bli med i Helsegris
 

Dyrevelferdsprogram for slaktegris

Bransjen har satt i gang et dyrevelferdsprogram i slaktegrisbesetninger. Det viktigste tiltaket er at alle slaktegrisprodusenter skal samarbeide med veterinær om å ha gode og dokumenterte rutiner for å sikre god dyrevelferd i sin besetning.

Dette er et initiativ fra en samlet kjøttbransje.

Vi som varemottaker trenger å føle oss trygg på at våre leverandører tar dyrevelferd på største alvor. Produsenter som ikke tilfredsstiller kravene i dyrevelferdsprogrammet, og ikke lukker avvik innen oppgitte frister, vil få et trekk på slakteoppgjøret.

Som en del av dyrevelferdsprogrammet for gris, har Animalia i samarbeid med Norsvin utviklet et obligatorisk e-læringskurs som basisopplæring for dyreeiere og røktere. Norges Bondelag, Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund og Nortura stiller seg bak innholdet. Fristen for gjennomføring er 1. januar 2020.

Direktelenke til E-læringskurs: dyrevelferd for gris