Engrospris – avregningspris og nettonotering

(Sist endret 01.07.21) Hva er engrospris, hvordan beregnes avregningsprisen og hva ligger av elementer i nettonoteringen. Her følger et kort kurs over temaet.

Engrospris slakt/egg er markedsprisen som industrien betaler/får ved omsetning av helt slakt, kylling/kalkun og egg. 

Engrosprisen er utgangspunktet for beregningen av avregningsprisen. Dette gjelder både for lam, storfe, gris og egg, som omfattes av en egen markedsordning, og for kylling og kalkun som er tatt helt ut av markedsordningene.

Oppbygging av nettonoteringen

Prisen til bonde, eller avregningsprisen, avledes av prisen på helt slakt (engrosprisen) gjennom elementene i det som heter nettonoteringen. Oppbygningen av nettonoteringen er lik for alle produksjoner.

Notert engrospris slakt/egg

– Kjøttkontrollavgift
– Forskningsavgift
= Engrospris justert for offentlige avgifter *)
+ Verdi av hud/skinn og biprodukter (ikke ull)
– Slaktekostnader
– Inntransportkostnader
– Spesielle trekk (kapitalfond, avtaletrekk etc)
– Omsetningsavgift
= Veiledende avregningspris for slaktedyr og egg fra Nortura
+ Norturatillegg
+ Eventuell etterbetaling

I tillegg kommer grunntilskudd (sau/lam og geit/kje) og sonedifferensiert distriktstilskudd.

*) Det er denne prisen som rapporteres i forhold til gjennomsnittlig engrospris for lam, storfe, gris og egg.

Engrospriser

Engrosprisen brukes aktivt for å påvirke etterspørselen i forhold til forventet markedssituasjon og sesong. Så langt det er mulig, fastsettes engrosprisene i forhold til den prisstrategi som er lagt for å kunne ta ut pris til produsentene. Det er utviklingen i engrosprisen for slakt/egg i forhold til målpris som styrende for om det skal åpnes for import, og hva tollsatsen settes til.

Pris til produsent

Pris til produsent brukes aktivt for å gi signaler om markedssituasjonen og ønsket tilførselsutvikling.

Produsentprisen kan endres til dels uavhengig av engrosprisen gjennom endring av omsetningsavgift, grunntilskudd og egne "avtaletillegg".