Siste prisendring og prisprognose gris

Avregningspriser:

(11.01.19) Fra mandag 14. januar reduseres engrosprisen for purke, i tillegg er det er kostnadsøkninger for alle dyreslag, samt økt innmatverdi på purke. Avregningsprisen for all gris under 79 kg reduseres dermed med kr 0,08 per kg, purke med kr 0,78 per kg (skåldet) og kr 0,83 per kg (flådd).

Tidligere endringer:

  • Avregningsprisen for gris økes fra 31. desember på all gris over 79 kg i og med at gruppene stilles tilbake som før prisnedtrappingen, prisen på gris under 79 kg, og purke reduseres med kr 0,09 per kg grunnet endring i kostnader og innmatverdier. Se prislisten for detaljer. Puljetillegg smågris på puljer fra 1-24 gris endres fra kr -10 til kr -20 fra samme dato.
  • Fra 17. desember settes prisen på gris under 79 kg ned med kr 0,40 per kg, gris fra 79 til 81 kg settes ned med kr 0,80 per kg, gris fra 81 til 85 settes ned med kr 0,90 per kg, gris fra 85 til 95 kg settes ned med kr 1,00 per kg, gris fra 95 til 100 kg settes ned med kr 0,70 per kg og gris over 100 kg settes ned med kr 0,50 per kg.
  • Prisnedtrappingen for gris fortsetter. Fra mandag 10. desember endres engros- og avregningspris for gris slik: under 81 kg ned kr 0,40 per kg, fra 81,1 til 85 kg ned kr 0,80 per kg, fra 85,1 til 90 kg ned kr 0,90 per kg, fra 90,1 til 100 kg ned kr 1,10 per kg og over 100,1 kg ned kr 0,60 per kg.
  • For å få all slaktemoden gris slaktet og omsatt før jul trappes prisen gradvis ned, og først for de tyngste slaktene. Fra mandag 3. desember reduseres engros-, og avregningspris for gris over 85 kg slik: 85,1 - 90 kg ned kr 0,30 per kg, 90,1 - 95 kg ned kr 0,80 per kg og gris over 95 kg ned kr 0,70 per kg.

» Avregningspriser gris - pristillegg gris