Siste prisendring og prisprognose gris

Avregningspriser:

(25.03.21) Avregningsprisen på slaktegris økes med kr. 0,20 per kg, og purke med kr. 1,70 per kg fra mandag 5. april grunnet økt engrospris. Smågrisprisen økes samtidig med kr. 20,- til 880,- per stk for helsegris ved 25 kg.

Ut over det gir vi 10 kroner ekstra per smågris fra 5. april til 15. oktober!

Tidligere endringer:

  • Varslet 17.03.21: Endring i prisløypa for gris fra 2. påskedag. For å oppnå et prisuttak for gris i avtaleåret 2020/2021 mest mulig i samsvar med målpris, gjøres følgende endring i prisløypa: Fra mandag 5. april (uke 14): Engrospris opp 0,20 kr/kg.
  • Fra mandag 11. januar settes smågrisprisen opp med kr 10,- til kr 860,- per stk for helsegris ved 25 kg.
  • Avregningsprisen for gris økes fra 4. januar i alle grupper fra 67 kg og oppover grunnet endring i vekttabeller etter prisnedtrapping mot jul, redusert omsetningsavgift fra årsskiftet, og økte innmatverdier. Øvre vektgrense heves til 95 kg, og smågrisprisen økes med kr 10,- per stk til kr 850,- for helsegris ved 25 kg.

» Avregningspriser gris - pristillegg gris

 

 

Nortura Medlemssenter: 
Postboks 70, 2360 Rudshøgda
Telefon: 95 51 84 00 (ikke sms)   Faks: 73 56 49 01
Kontakt oss
Personvern
Webredaktør: Svein Bjarne Sommernes