Siste prisendring og prisprognose gris

Avregningspriser:

(27.12.19) Fra mandag 30. desember øker avregningsprisen for gris pga. økt engrospris, redusert omsetningsavgift og endring i kostnader, samt korrigering innen vektgrupper. For purke en nedgang grunnet kostnader. Se prislisten for detaljer. Samme dag reduseres smågrisprisen med kr 20,- per stk. Puljetilleggene på slaktegris økes med 10 øre i alle puljer.

Se

Tidligere endringer:

  • Fra 16. desember settes prisen på gris under 79 kg ned med kr 0,40 per kg, gris fra 79 til 81 kg settes ned med kr 0,80 per kg, gris fra 81 til 85 settes ned med kr 0,90 per kg, gris fra 85 til 95 kg settes ned med kr 1,00 per kg, gris fra 95 til 100 kg settes ned med kr 0,70 per kg og gris over 100 kg settes ned med kr 0,50 per kg.
  • Prisnedtrappingen for gris fortsetter. Fra mandag 9. desember endres engros- og avregningspris for gris slik: under 81 kg ned kr 0,40 per kg, fra 81,1 til 85 kg ned kr 0,80 per kg, fra 85,1 til 90 kg ned kr 0,90 per kg, fra 90,1 til 100 kg ned kr 1,10 per kg og over 100,1 kg ned kr 0,60 per kg.
  • For å få all slaktemoden gris slaktet og omsatt før jul trappes prisen gradvis ned, og først for de tyngste slaktene. Fra mandag 2. desember reduseres engros-, og avregningspris for gris over 85 kg slik: 85,1 - 90 kg ned kr 0,30 per kg, 90,1 - 95 kg ned kr 0,80 per kg og gris over 95 kg ned kr 0,70 per kg. Samtidig settes smågrisprisen ned med kr 20,- til kr 740,- per stk for helsegris ved 25 kg.
  • Fra mandag 14. oktober økes avregningsprisen for gris med 0,40 kr/kg. Endringene skyldes økt engrospris i forbindelse med prisopptrappingen inn mot jul.
  • Fra mandag 30. september økes avregningsprisen for gris med kr 0,40 per kg grunnet økt engrospris.
  • Fra mandag 26. august økes avregningsprisen for gris med kr 0,50 per kg grunnet endring i engrospris. Endringen er i tråd med varslet prisløype.
  • Smågrisprisen øker med kr 10,- per stk fra mandag den 8. juli, og med kr 20,- per stk mandag den 15. juli i henhold til prisøkningen i prisløypen for slaktegris i september og oktober. 

» Avregningspriser gris - pristillegg gris