Siste prisendring og prisprognose gris

Avregningspriser:

(15.05.20) Smågrisprisen økes med kr. 30,- fra mandag 18. mai. Salgspris for helsegris ved 25 kg er da kr. 800,- per stk.

Se mer informasjon i egen sak.

Tidligere endringer:

  • Smågrisprisen økes fra mandag 4. mai med kr 30,- per stk til kr 770,- per stk for helsegris ved 25 kg.
  • Smågrisprisen økes fra mandag 20. april med kr 20,- per stk til kr 740,- per stk for helsegris ved 25 kg.
  • For gris er vektgrensen for høyeste pris på slaktegris økt til 90 kg fra mandag 13. april, dvs. at prisen for vektgruppe 85,1 til 90 kg går opp med kr. 0,80 per kg. Det er også foretatt en prisreduksjon for de laveste gruppene. Se mer informasjon i egen sak.

» Avregningspriser gris - pristillegg gris