Siste prisendring og prisprognose gris

Avregningspriser:

(09.07.18) Puljetillegg for smågris er endret fra mandag 9. juli i de to laveste puljestørrelser. Pulje 0-24 stk, ny sats - kr. 10,- per stk, pulje 25-49 stk, ny sats kr. 0,- per stk, ingen endring i puljer over 49 stk.

Tidligere endringer:

 • Avregningsprisen for slaktegris reduseres med 18 øre per kg fra mandag 2. juli grunnet økte kostnader. Det er også prisreduksjon for purke og råne av samme grunn. Edelgristillegget for slaktegris reduseres med 10 øre fra kr 0,70 per kg til kr 0,60 per kg, samtidig heves grensen for å oppnå tillegget fra 55 til 56 i kjøttprosent. 
 • I Nortura har vi opplevd igjennom de siste tre årene en økende ubalanse mellom tilgjengelig smågris for omsetting og antall tilgjengelige slaktegrisplasser. Som følge av dette må vi gjennomføre tiltak for å fjerne en del av denne smågrisen fra markedet. Dette genererer en betydelig kostnad for Norturas eiere og vi ser oss derfor nødt til å innføre et trekk på smågris som skal bidra til å finansiere de kostnadene vi har knyttet til denne verdikjedebalansering. Trekket vil maksimalt utgjøre 10 kr/smågris og størrelse på trekket vil bli vurdert hver 4.måned avhengig av balanse i verdikjeden.
  Trekket vil fremkomme som en egen linje på avregning og vil bli merket som "Trekk smågrisbalansering".
  De midlene som genereres ved trekket vil bli benyttet til tiltak som gir balanse i markedet. Til nå har dette vært slakting av smågris, men det kan også i perioder være aktuelt å kjøpe ut drektige purker midlertidig fra dedikerte besetninger for å bringe smågrismarkedet i balanse.
  Trekket ble innført i fra 18. juni 2018.
 • Edelgristillegget for smågris blir redusert fra kr. 10,- per stk til kr. 7,50 per stk fra mandag 18. juni. Samtidig økes skyvetillegget til kr. 100,- når gris skyves til etter ønsket henteuke. Gris som hentes før ønsket henteuke er skyvetillegget fortsatt kr. 70,-.
 • Fra mandag 2. april reduseres avregningsprisen på slaktegris med kr 0,50 per kg, og purke med kr 0,30 per kg. Endringen skyldes endring i engrospris.
 • Fra mandag 26. mars blir smågrisprisen redusert med kr 10 per stk. med bakgrunn i redusert engrospris på slaktegris med kr 0,50 per kg fra 2. april.

» Avregningspriser gris - pristillegg gris