Siste prisendring og prisprognose gris

Avregningspriser:

(08.01.21) Fra mandag 11. januar settes smågrisprisen opp med kr 10,- til kr 860,- per stk for helsegris ved 25 kg.

Tidligere endringer:

  • Avregningsprisen for gris økes fra 4. januar i alle grupper fra 67 kg og oppover grunnet endring i vekttabeller etter prisnedtrapping mot jul, redusert omsetningsavgift fra årsskiftet, og økte innmatverdier. Øvre vektgrense heves til 95 kg, og smågrisprisen økes med kr 10,- per stk til kr 850,- for helsegris ved 25 kg. Se pristabeller for alle detaljer. Godt nyttår!
  • Siste prisnedtrapping for gris mot jul, fra 21. desember settes prisen på gris under 81 kg ned med kr 0,40 per kg, gris fra 81 til 83 kg settes ned med kr 0,60 per kg, gris fra 83 til 85 settes ned med kr 0,80 per kg, gris fra 85 til 90 kg settes ned med kr 1,00 per kg, gris fra 90 til 100 kg settes ned med kr 1,20 per kg og gris fra 100 til 105 kg settes ned med kr 0,80 per kg.
  • Prisnedtrappingen for gris mot jul fortsetter, fra 14. desember settes prisen på gris under 83 kg ned med kr 0,40 per kg, gris fra 83 til 85 kg settes ned med kr 0,60 per kg, gris fra 85 til 93 kg settes ned med kr 0,90 per kg, gris fra 93 til 100 kg settes ned med kr 1,10 per kg, gris fra 100 til 105 kg settes ned med kr 0,60 per kg og gris over 105 kg settes ned med kr 0,40 per kg.
  • Avregningsprisen på slaktegris fra 90,1 kg til 95 kg reduseres med kr. 0,40 per kg, slaktegris fra 95,1 kg til 105 kg reduseres med kr. 0,70 per kg og slaktegris over 105 kg reduseres med kr. 0,40 fra mandag 7. desember. Dette er i henhold til prisnedtrappingsplan før jul for å få mer fersk gris ut i markedet.

» Avregningspriser gris - pristillegg gris

 

 

Nortura Medlemssenter: 
Postboks 70, 2360 Rudshøgda
Telefon: 95 51 84 00 (ikke sms)   Faks: 73 56 49 01
Kontakt oss
Personvern
Webredaktør: Svein Bjarne Sommernes