Siste prisendring og prisprognose gris

(16.04.22) Energiprisene både for inntransport og slakting har økt betydelig det siste halvår. Nortura må av den grunn øke trekket for slakting og inntransport fra 18. april. Avregningsprisen for slaktegris reduseres med kr. 0,24 pr kg, flådd purke og råne med kr. 0,33 pr kg.

Tidligere endringer:

  • Fra mandag 28. februar økes avregningsprisen for gris med kr. 0,60 pr kg, purke med kr. 1,00 pr kg, og råne med kr. 0,10 pr kg, Endringen er grunnet økte engrospriser som følge av ekstraordinær økning av PGE, og redusert omsetningsavgift.
  • Avregningsprisen for gris øker med kr. 0,50 pr kg fra mandag 21. februar, dette er neste ledd i opptrappingen mot økning i engrospris fra 28. februar, og som det tidligere er informert om.
  • Avregningsprisen for gris øker med kr. 0,50 pr kg fra mandag 14. februar, dette er et ledd i opptrappingen som ble vedtatt fra 28. februar, og som det tidligere er informert om (se under).
  • I styremøte 1. februar, vedtok styret i Nortura å øke engrosprisene på storfe, gris, småfe og egg fra mandag 28. februar. For å motvirke utsatt slakting løfter Nortura avregningspris tre uker før endring. Avregningsprisen på gris økes derfor med 0,50 kr/kg i uke 6 (mandag 7. februar), ytterligere 50 øre til 1,00 kr/kg i uke 7 (mandag 14. februar) og ytterligere 50 øre til 1,50 kr/kg i uke 8 (mandag 21. februar). Fra mandag 28. februar er da avregningsprisen økt med kr. 2,00 pr kg i sum, tilsvarende engrospris. 

    Som følge av økning i PGE så økes smågrisprisen med 100 kr/stk fra mandag 7. februar. Fra samme dato justeres vekttillegget opp med 3 kr i intervallet fra 25 - 35 kg, ny sats 15 kr/kg, trekket justeres tilsvarende i intervallet fra 25 - 20 kg, der blir ny sats også satt til 15 kr/kg.
     
  • Fra mandag 3. januar økes avregningsprisen for gris som følge av økt engrospris og økt innmatpris. Samtidig reduseres prisen på gris i vektintervallet 95,1 kg - 100 kg, med kr. 0,40 per kg.Det er samtidig økte kostnader og økt omsetningsavgift, og justering i vekttabeller etter prisnedtrappingen før jul er tilbakestilt. 

» Avregningspriser gris - pristillegg gris