Siste prisendring og prisprognose gris

(27.03.24) Fra mandag 1. april går avregningsprisen for slaktegris opp med kr 0,13 pr kg, flådd purke og råne med kr 0,20 pr kg, pga reduserte kostnader.

Tidligere endringer:

  • Avregningspris for gris reduseres fra kr 0,17 til 0,97 pr kg avhengig av vektgruppe – se pristabell. Endringene skyldes også økt omsetningsavgift, økte slaktekostnader og redusert innmatverdi. Som tidligere informert om reduseres pris på gris over 87 kg fra 1.1.24. Smågrisprisen reduseres med kr 20,- pr stk fra samme dato. Salgspris helsegris ved 25 kg blir da kr 1050,- pr stk.

» Avregningspriser gris - pristillegg gris