Siste prisendring og prisprognose gris

Avregningspriser:

(14.12.18) Fra 17. desember settes prisen på gris under 79 kg ned med kr 0,40 per kg, gris fra 79 til 81 kg settes ned med kr 0,80 per kg, gris fra 81 til 85 settes ned med kr 0,90 per kg, gris fra 85 til 95 kg settes ned med kr 1,00 per kg, gris fra 95 til 100 kg settes ned med kr 0,70 per kg og gris over 100 kg settes ned med kr 0,50 per kg.

Tidligere endringer:

  • Prisnedtrappingen for gris fortsetter. Fra mandag 10. desember endres engros- og avregningspris for gris slik: under 81 kg ned kr 0,40 per kg, fra 81,1 til 85 kg ned kr 0,80 per kg, fra 85,1 til 90 kg ned kr 0,90 per kg, fra 90,1 til 100 kg ned kr 1,10 per kg og over 100,1 kg ned kr 0,60 per kg.
  • For å få all slaktemoden gris slaktet og omsatt før jul trappes prisen gradvis ned, og først for de tyngste slaktene. Fra mandag 3. desember reduseres engros-, og avregningspris for gris over 85 kg slik: 85,1 - 90 kg ned kr 0,30 per kg, 90,1 - 95 kg ned kr 0,80 per kg og gris over 95 kg ned kr 0,70 per kg.
  • Fra mandag 15. oktober øker avregningsprisen for gris med kr 0,40 per kg. Endringen skyldes økt engrospris i tråd med varslet prisløype.
  • Fra mandag 1. oktober økes avregningsprisen for gris med kr 0,40 per kg. Endringen skyldes økt engrospris i tråd med varslet prisopptrapping. Neste prisøkning er om to uker da engrosprisen øker med nye 40 øre. Fra mandag reduseres også smågrisprisen med kr 20 per stk. Det er knyttet til prisnedtrappingen for slaktegris inn mot jul.
  • Fra mandag 24. september reduseres smågrisprisen med 30 kroner per stk. Det er knyttet til økningen i omsetningsavgift med kr 0,80 per kg fra 17. september.
  • Fra mandag 17. september reduseres avregningsprisen for gris med kr 0,80 per kg. Det skyldes økt omsetningsavgift knyttet til at Omsetningsrådet har vedtatt en ordning med kompensasjon til slakterier ved slakting av lett gris. Ordningen skal bidra til å lette den vanskelige markedssituasjonen. Fra samme dato reduseres også smågrisprisen med 30 kroner per stk. Det er knyttet til prisnedtrappingen for slaktegris inn mot jul.

» Avregningspriser gris - pristillegg gris