Siste prisendring og prisprognose gris

Avregningspriser:

(31.05.19) Fra mandag 3 juni øker avregningsprisen for slaktegris og purke med kr 0,55 per kg, grunnet endrede kostnader (se egen sak om endring i leveringsbetingelser). Fra samme dato øker prisen på smågris med kr 30,- per stk, salgspris helsegris ved 25 kg blir da kr 730,- per stk.

Tidligere endringer:

  • Smågrisprisen økes med kr 20,- per stk fra mandag 13. mai, salgspris helsegris ved 25 kg er da kr. 700,- per stk.
  • Fra mandag 22. april heves grensa for høyeste pris for slaktegris fra 83 til 85 kg, se detaljer i prislista, smågrisprisen økes med kr 20 per stk fra samme dato. 
  • Fra mandag 14. januar reduseres engrosprisen for purke, i tillegg er det er kostnadsøkninger for alle dyreslag, samt økt innmatverdi på purke. Avregningsprisen for all gris under 79 kg reduseres dermed med kr 0,08 per kg, purke med kr 0,78 per kg (skåldet) og kr 0,83 per kg (flådd).

» Avregningspriser gris - pristillegg gris