Søk:

Verktøylinje

Avregningspriser:

Siste prisendring og prisprognose gris

(28.03.18) Fra mandag 2. april reduseres avregningsprisen på slaktegris med kr 0,50 per kg, og purke med kr 0,30 per kg. Endringen skyldes endring i engrospris.

Tidligere endringer:

  • Fra mandag 26. mars blir smågrisprisen redusert med kr 10 per stk. med bakgrunn i redusert engrospris på slaktegris med kr 0,50 per kg fra 2. april.
  • På grunn av markedsituasjonen for gris reduseres engrosprisen med kr 0,50 per kg fra 2. april 2018. Det innebærer at prisuttaket for avtaleåret 2017/2018 blir om lag 80 øre lavere enn vedtatt målpris.
  • Fra mandag 19. februar reduseres smågrisprisen med kr 20 per stk. med bakgrunn i økt usikkerhet rundt markedssituasjonen på gris og smågris.
  • Fra 22. januar er eneste prisendring en justering av vekttabell for gris i gruppe 13, 83,1 kg-85 kg, prisen økes med kr. 0,50 per kg.


» Avregningspriser gris - pristillegg gris