Siste prisendring og prisprognose gris

(02.06.23) Med bakgrunn i forventa kraftfôrpriser samt den signaliserte økningen i PGE, økes smågrisprisen med kr 30,- fra mandag 5. juni. Salgspris helsegris ved 25 kg blir da kr 1190,- pr stk.

Tidligere endringer:

  • Avregningsprisen for purke og råne går ned med kr 0,20 pr kg fra mandag 10. april. Grunner er som orientert om i Eierbrev den 28. mars har konsernstyret vedtatt å legge inn et ekstra trekk i nettonoteringen på 20 øre pr kg slakt fra 10. april. Avregningsprisen reduseres dermed tilsvarende, med unntak av slaktegris som går i null. Årsaken er at engrosprisen øker med 20 øre per kg fra samme dato.
  • Avregningsprisen for gris går opp med kr. 1,20 pr kg fra mandag 16. januar som følge av økt engrospris. Dette er i henhold til prisløypen som er informert om tidligere.
  • Avregningsprisen for gris økes med kr. 1,37 pr kg i klasse S, kr. 1,77 pr kg i klasse E og kr. 1,57 pr kg i klasse U og R fra mandag 2. januar. Grunn er økt engrospris fra årsskiftet, samtidig er det endringer i vekttabell. Avregningspris er også økt for purke og råne. Se pristabell for alle detaljer. Smågrisprisen økes samtidig med kr 10,- pr stk, prisen for helsegris ved 25 kg blir da kr 1160,- pr stk.

» Avregningspriser gris - pristillegg gris