Siste prisendring og prisprognose gris

(02.01.24) Avregningspris for gris reduseres fra kr 0,17 til 0,97 pr kg avhengig av vektgruppe – se pristabell. Endringene skyldes også økt omsetningsavgift, økte slaktekostnader og redusert innmatverdi. Som tidligere informert om reduseres pris på gris over 87 kg fra 1.1.24. Smågrisprisen reduseres med kr 20,- pr stk fra samme dato. Salgspris helsegris ved 25 kg blir da kr 1050,- pr stk.

Tidligere endringer:

  • Fra mandag 18. desember settes prisen på gris fra 83 til 85 kg ned med kr 0,60 per kg, gris fra 85 til 87 kg settes ned med kr 0,80 per kg, gris fra 87 til 90 kg settes ned med kr 0,40 per kg, gris fra 90 til 93 kg settes ned med kr 0,80 per kg, gris fra 93 til 95 kg settes ned med kr 0,40 per kg.
  • Fra mandag 4. desember settes prisen på gris fra 87 til 90 kg ned med kr 0,60 per kg, gris fra 90 til 93 kg settes ned med kr 1,20 per kg, gris fra 93 til 97 kg settes ned med kr 1,60 per kg, gris fra 97 til 100 kg settes ned med kr 1,20 per kg og gris fra 100 til 105 kg settes ned med kr 1,30 per kg.
  • Smågrisprisen settes ned med kr 20,- pr stk fra mandag 23. oktober, salgspris for helsegris ved 25 kg blir da kr 1070,- pr stk. Smågrisprisen ble også satt ned forrige uke med kr 30,- fordi det er behov for reduserte slaktevekter fra nyttår til ned mot ett snitt på 80 kg. Det er også hensyntatt at det ligger en forventning om at Omsetningsrådet vil vedta en økning i omsetningsavgift fra nyttår med bakgrunn i markedsituasjonen for gris.
  • Smågrisprisen reduseres med kr 30,- pr stk fra mandag 16. oktober, med bakgrunn i at det er behov for reduserte slaktevekter på gris fra nyttår. Salgspris helsegris ved 25 kg blir da kr 1090,- pr stk.

» Avregningspriser gris - pristillegg gris