Siste prisendring og prisprognose gris

Avregningspriser:

(12.10.18) Fra mandag 15. oktober øker avregningsprisen for gris med kr 0,40 per kg. Endringen skyldes økt engrospris i tråd med varslet prisløype.

Tidligere endringer:

 • Fra mandag 1. oktober økes avregningsprisen for gris med kr 0,40 per kg. Endringen skyldes økt engrospris i tråd med varslet prisopptrapping. Neste prisøkning er om to uker da engrosprisen øker med nye 40 øre. Fra mandag reduseres også smågrisprisen med kr 20 per stk. Det er knyttet til prisnedtrappingen for slaktegris inn mot jul.
 • Fra mandag 24. september reduseres smågrisprisen med 30 kroner per stk. Det er knyttet til økningen i omsetningsavgift med kr 0,80 per kg fra 17. september.
 • Fra mandag 17. september reduseres avregningsprisen for gris med kr 0,80 per kg. Det skyldes økt omsetningsavgift knyttet til at Omsetningsrådet har vedtatt en ordning med kompensasjon til slakterier ved slakting av lett gris. Ordningen skal bidra til å lette den vanskelige markedssituasjonen. Fra samme dato reduseres også smågrisprisen med 30 kroner per stk. Det er knyttet til prisnedtrappingen for slaktegris inn mot jul.
 • Fra mandag 3. september reduseres avregningsprisen for slaktegris med 6 øre per kg grunnet justerte innmatverdier og kostnader. For purke og råne er reduksjonen henholdsvis 6 øre per kg for skåldet og 7 øre per kg for flådd.
 • Puljetillegg for smågris er endret fra mandag 9. juli i de to laveste puljestørrelser. Pulje 0-24 stk, ny sats - kr. 10,- per stk, pulje 25-49 stk, ny sats kr. 0,- per stk, ingen endring i puljer over 49 stk. 
 • Avregningsprisen for slaktegris reduseres med 18 øre per kg fra mandag 2. juli grunnet økte kostnader. Det er også prisreduksjon for purke og råne av samme grunn. Edelgristillegget for slaktegris reduseres med 10 øre fra kr 0,70 per kg til kr 0,60 per kg, samtidig heves grensen for å oppnå tillegget fra 55 til 56 i kjøttprosent. 
 • I Nortura har vi opplevd igjennom de siste tre årene en økende ubalanse mellom tilgjengelig smågris for omsetting og antall tilgjengelige slaktegrisplasser. Som følge av dette må vi gjennomføre tiltak for å fjerne en del av denne smågrisen fra markedet. Dette genererer en betydelig kostnad for Norturas eiere og vi ser oss derfor nødt til å innføre et trekk på smågris som skal bidra til å finansiere de kostnadene vi har knyttet til denne verdikjedebalansering. Trekket vil maksimalt utgjøre 10 kr/smågris og størrelse på trekket vil bli vurdert hver 4.måned avhengig av balanse i verdikjeden.
  Trekket vil fremkomme som en egen linje på avregning og vil bli merket som "Trekk smågrisbalansering".
  De midlene som genereres ved trekket vil bli benyttet til tiltak som gir balanse i markedet. Til nå har dette vært slakting av smågris, men det kan også i perioder være aktuelt å kjøpe ut drektige purker midlertidig fra dedikerte besetninger for å bringe smågrismarkedet i balanse.
  Trekket ble innført i fra 18. juni 2018.

» Avregningspriser gris - pristillegg gris