Søk:

Verktøylinje

Avregningspriser:

Siste prisendring og prisprognose gris

(08.12.17) Prisnedtrappingen for gris fortsetter. Fra mandag 11. desember endres engros- og avregningspris for gris slik: under 81 kg ned kr 0,40 per kg, fra 81,1 til 85 kg ned kr 0,80 per kg, fra 85,1 til 90 kg ned kr 0,90 per kg, fra 90,1 til 100 kg ned kr 1,10 per kg og over 100,1 kg ned kr 0,60 per kg.

Se egen sak for videre plan for prisnedtrapping før jul, se også artikkel om at grensa for høyeste pris for slaktegris reduseres fra 85 til 83 kg fra 1. januar 2018.

Tidligere endringer:

  • For å få all slaktemoden gris slaktet og omsatt før jul trappes prisen gradvis ned, og først for de tyngste slaktene. Fra mandag 4. desember reduseres engros-, og avregningspris for gris over 85 kg slik: 85,1 - 90 kg ned kr 0,30 per kg, 90,1 - 95 kg ned kr 0,80 per kg og gris over 95 kg ned kr 0,70 per kg.
  • Fra mandag 16. oktober øker avregningsprisen for gris med kr 0,40 per kg. Endringen skyldes økt engrospris.
  • Fra mandag 2. oktober økes avregningsprisen for gris med kr 0,42 per kg. Endringen skyldes økt engrospris i tråd med varslet prisopptrapping inn mot jul samt endringer på innmatverdier. Neste prisøkning er om to uker da engrosprisen øker med nye 40 øre.
  • Fra mandag 18. september reduseres smågrisprisen med 20 kroner per stk. Dette samsvarer med prisnedtrappingen for slaktegris inn mot jul. Salgspris helsegris ved 25 kg blir da kr 770,- per stk.
  • Fra mandag 11. september reduseres smågrisprisen med 20 kroner per stk. Dette samsvarer med prisnedtrappingen for slaktegris inn mot jul. Salgspris helsegris ved 25 kg blir da kr 790,- per stk.


» Avregningspriser gris - pristillegg gris