Siste prisendring og prisprognose gris

Avregningspriser:

(11.10.19) Fra mandag 14. oktober økes avregningsprisen for gris med 0,40 kr/kg. Endringene skyldes økt engrospris i forbindelse med prisopptrappingen inn mot jul.

Tidligere endringer:

  • Fra mandag 30. september økes avregningsprisen for gris med kr 0,40 per kg grunnet økt engrospris.
  • Fra mandag 26. august økes avregningsprisen for gris med kr 0,50 per kg grunnet endring i engrospris. Endringen er i tråd med varslet prisløype.
  • Smågrisprisen øker med kr 10,- per stk fra mandag den 8. juli, og med kr 20,- per stk mandag den 15. juli i henhold til prisøkningen i prisløypen for slaktegris i september og oktober. 

» Avregningspriser gris - pristillegg gris