Kostnader retur- og nisjeslakt

(Sist endret 29.01.21) Oppsett for kostnader vedrørende slakting om du skal ha egne slakt i retur til eget forbruk, eller nisjeslakt for videre salg. Kostnaden for å ta slakt i retur er spesifisert på avregningen.

Nortura har følgende avregningsmetode for returslakt:

  • Slaktet som tas i retur avregnes som ordinært slakt.
  • Returkostnaden faktureres pr stk sammen med avregningsprisen på slaktet.

Nisjeslakt faktureres til engrospris. 

Kostnader vedrørende slakting retur er gjeldende fra 4. januar 2021:
Hovedårsaken til endringene fra 2021 er økte slaktekostnader og redusert omsetningsavgift
 
Dyreslag
Retur kr/stk
Nisje kr/kg
Gris
584,00
7,74
Purke
584,00 9,83
Ung okse/kvige/kastrat
3 941,00
14,03
Okse/ung ku/ku
3 941,00
15,44
Kalv 2 293,00 18,57
Sau
507,00
23,50
Lam (16,1 - 23 kg)
507,00
27,10
Geit
507,00
19,46
Kje
507,00
50,86
Kje over 9 kg 507,00 34,86
 
 
* Beregningen gjelder klasse O og 2 i fett (35-47 kjøttprosent gris). Endring i engrospris etter siste oppdatering kan føre til endring i kostnad for nisje. Eks: tabellen for nisje viser differansen mellom avregning og engrospris, selve slaktekostnaden for nisje.
 
Pristillegg ved storfe bakpart, og fradrag ved storfe forpart. For ung sau, sau, vær og geit må ryggmarg fjernes etter kløyving, eller ryggsøyle om dyret ikke er kløyvd. Det er tilleggspris ved kløyving. Eventuelle parterings- og fraktkostnader kommer i tillegg ved retur og nisje.
 
Kjøp av returslakt er begrenset til eget forbruk på gården, kårfolk og evt. ansatte på gården. Hvis årlig kvantum i retur overstiger 300 kg (slaktevekt) vil Landbruksdirektoratet kreve inn omsetningsavgift for dette.
 
Hvis det er ønskelig med gjenkjøp av eget slakt hvor medlemmer selv kjøper tilbake slaktet for egen bearbeiding og salg, forutsetter dette at medlemmet har søkt om og fått dispensasjon til å drive slikt salg.
 
Dette regnes da IKKE som retur, men går under betegnelsen NISJE og blir fakturert til engrospris.  
 
 
 

Nortura Medlemssenter: 
Postboks 70, 2360 Rudshøgda
Telefon: 95 51 84 00 (ikke sms)   Faks: 73 56 49 01
Kontakt oss
Personvern
Webredaktør: Svein Bjarne Sommernes