Kostnader retur- og nisjeslakt

(Sist endret 06.09.18) Oppsett for kostnader vedrørende slakting om du skal ha egne slakt i retur til eget forbruk, eller nisjeslakt for videre salg. Kostnaden for å ta slakt i retur er spesifisert på avregningen.

Nortura har følgende avregningsmetode for returslakt:

  • Slaktet som tas i retur avregnes til sum kr. 0,- med en avregningslinje og en returlinje som utligner hverandre.
  • Returkostnaden faktureres pr stk. Prisen er den samme som tidligere pr kg, men er nå en gjennomsnittspris pr stk for dyreslaget. MVA er ikke fradragsberettiget da dette er privatforbruk.

Unntak er slakt som slaktes på Malvik, som har følgende avregningsmetode for returslakt:

  • Slaktet som tas i retur avregnes som ordinært slakt.
  • Returkostnaden faktureres pr stk sammen med avregningsprisen på slaktet.

Nisjeslakt faktureres til engrospris. 

Kostnader vedrørende slakting, gjeldende fra 17. september 2018*:
 
Dyreslag
Retur kr/stk
Nisje kr/kg
Gris
493,00
6,43
Purke
493,00 8,63
Ung okse/kvige/kastrat
2 953,00
10,79
Okse/ung ku/ku
2 953,00
11,91
Kalv 1 515,00 13,02
Sau
397,00
22,91
Lam
397,00
26,18
Lam av villsau 397,00 26,18
Geit
397,00
17,03
Kje
397,00
45,48
Kje over 9 kg 397,00  
 
 
* Beregningen gjelder klasse O og 2 i fett (35-47 kjøttprosent gris). Endring i engrospris etter siste oppdatering kan føre til endring i kostnad for nisje. Eks: tabellen for nisje viser differansen mellom avregning og engrospris, selve slaktekostnaden for nisje.
 
Pristillegg ved storfe bakpart, og fradrag ved storfe forpart. For ung sau, sau, vær og geit må ryggmarg fjernes etter kløyving, eller ryggsøyle om dyret ikke er kløyvd. Det er tilleggspris ved kløyving. Eventuelle parterings- og fraktkostnader kommer i tillegg ved retur og nisje.
 
Kjøp av returslakt er begrenset til eget forbruk på gården, kårfolk og evt. ansatte på gården. Hvis årlig kvantum i retur overstiger 300 kg (slaktevekt) vil Landbruksdirektoratet kreve inn omsetningsavgift for dette.
 
Hvis det er ønskelig med gjenkjøp av eget slakt hvor medlemmer selv kjøper tilbake slaktet for egen bearbeiding og salg, forutsetter dette at medlemmet har søkt om og fått dispensasjon til å drive slikt salg.
 
Dette regnes da IKKE som retur, men går under betegnelsen NISJE og blir fakturert til engrospris.