Afrikansk svinepest er påvist hos flere villsvin i Sverige

(Oppdatert 02.10.23) Afrikansk svinepest er påvist hos flere villsvin i Sverige. Det er viktig at du som har svin har godt smittevern, og at du har lav terskel for å melde ifra til Mattilsynet ved mistanke om sykdom.

Illustrasjonsbilde fra Mattilsynet

Av: Odd Magne Karlsen, fagsjef gris i Nortura

Det var onsdag 6. september at det svenske Jordbruksverket og Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA) meldte om at afrikansk svinepest er påvist på et villsvin som ble funnet dødt ved Fagersta i Västmanlands län vest for Stockholm. Afrikansk svinepest smitter kun til dyr av svinefamilien, tamsvin og villsvin, og ikke andre dyr eller mennesker.

Viktig budskap til dere som har gris: Nå er det viktig å tenke på smittevern. Ta fram smittevernplanen din og oppdater denne. Sørg for at ingen som har vært i kontakt med villsvin, får komme i kontakt med dine dyr. Dersom du har svin på utegang, bør de ikke kunne komme i kontakt med villsvin. Sikre også at ingen fôrer svin med matrester.

En eventuell smitte i ditt dyrehold vil ikke bare få konsekvenser for deg og dine dyr. Dersom afrikansk svinepest blir påvist i dyreholdet ditt, vil det også få store konsekvenser for alle som driver med svin i en omkrets på minst 10 km rundt dyreholdet ditt og for hele svinenæringen. I tillegg vil det få konsekvenser for folk som til vanlig ikke jobber med eller er i kontakt med svin.
 
Les informasjonen fra Mattilsynet
 
Se vedlagt informasjon om smitteforebygging mot Afrikansk Svinepest på forskjellige språk. Skriv dem ut eller send dem til de som er i kontakt med ditt fjøs og dine griser.

Smittevernråd

Her er vedlagte smittevernråd på ulike språk:

Smittevernråd Afrikansk svinepest Norsk, pdf.
Smittevernråd Afrikansk svinepest Engelsk, pdf.
Smittevernråd Afrikansk svinepest Polsk, pdf.
Smittevernråd Afrikansk svinepest Russisk, pdf.
Smittevernråd Afrikansk svinepest Litauisk, pdf.
Smittevernråd Afrikansk svinepest Rumensk, pdf.