Arkiv for nyheter og artikler på gris

For å finne igjen "gamle" nyhetssaker anbefales det å bruke søk.

 • Norsvin Invest AS

  (14.03.12) Gjennom det nystiftede selskapet Norsvin Invest AS, har en som formål og skaffe til veie 15 millioner kroner i utviklingskapital, som rentebærende lån fra Norsvins eiere og de ansatte.

 • Stor framgang for Norturas duroc også i 2010

  (29.03.11) De 9 durocbesetningene i Nortura har levert resultater i 2010. Avlsframgangen på Norturas duroc har vært stor og grunnlaget er lagt for å gå over til rein duroc far til Noroc i løpet av 2011.

 • Norge fritt for smittsom grisehoste

  (12.01.11) At Norge er fritt for smittsom grisehoste er et velferdsmessig gode for grisen og et økonomisk fortrinn for norsk svineproduksjon. Økonomiske beregninger viser at norsk svinenæring unngår et produksjonstap et sted mellom 6 til 18 millioner årlig etter bekjempelsen av sjukdommen.

 • Gyldig helseattest skal følge med livpurker ved salg

  (10.02.10) Avlsbesetningene er underlagt et eget reglement som heter "Helse- og hygienereglementet for foredlings- og formeringsbesetninger." Helse- og hygienereglementet definerer krav til helsestatus, smittebeskyttelse og medisinbruk.