Første år med SPF-gris for Sjur Aakra

(16.12.22) Sjur Aakra fra Etne i Vestland sanerte og la om til SPF i 2021. Nå, drøyt et år etter, ser han tilbake på omlegginga som en av de beste valgene han har gjort som bonde.

– Som bonde gjør man gjerne mange tabber, men dette er noe av det mest vellykka jeg har gjort. Det har vært et eventyr, med friskere gris og fantastisk tilvekst, sier Aakra til Medlem Nortura.

Aakra er smågrisprodusent i Nortura med 140 purker, pluss at han fôrer opp noe slaktegris selv. For et par år siden var tida inne for å ta noen grep i grisehuset. Driftsapparatet var nedslitt og han måtte investere i nytt fôringsanlegg. Det var i forbindelse med dette arbeidet at han kom til en anerkjennelse om sin egen framtid i næringa. 

– Jeg tror ikke jeg er med i svineproduksjon som smågrisprodusent i 15 år til, hvis jeg ikke legger om til SPF nå, sa Aakra da Medlem Nortura besøkte han på sensommeren i 2021.

 

Salgsklar smågris 8-10 dager tidligere

Nylig var rådgiver Siv Solheim tilbake i Etne, for å høre hvilke erfaringer som Aakra har gjort seg, etter ombygging, sanering og et år med friskere gris. Her fikk hun se dyra og samtidig dykke ned i Ingris-tallene til Aakra.

Det er spesielt på smågrisen at Solheim ser store forbedringer, med en økt tilvekst på 150 gram per dag.

– Før omlegging hadde Sjur helt greie resultater med 500 gram tilvekst per dag, i smågrisperioden. Nå vokser de 650 gram per dag, forteller Solheim. 

– Rent praktisk betyr dette at Sjur får smågrisen salgsklar 8-10 dager tidligere, enn før omlegging. Som igjen gir bedre tid til vask og mer luft i systemet, legger hun til. 

Tar ut purkas genetiske potensial

Når det kommer til purka opplever Aakra at han har en friskere gris enn før. For eksempel ligger dødeligheten i smågrisperioden helt nede på 6,7 prosent, mot drøyt 12 prosent i gjennomsnitt i Ingris. 

– Denne puljen, som jeg tok fra for halvannen uke siden, har jeg ikke mista én eneste gris. Av 621 innflytta dyr, forteller Aakra. 

I tillegg opplever han halvering i tilfeller av leddbetennelse på spegris og smågris. Ingen diaré i forbindelse med avvenning, og ingen tilfeller av MMA (grisingsfeber) hos purka. 

– Det er dette det handler om. Når vi klarer å sanere vekksmittestoffene som kan gi skabb, smittsom grisehoste, smittsom lunge- og brysthinnebetennelse, svinedysenteri og nysesjuke får vi ei purke som i større grad kan ta ut sitt genetiske potensial. Dette er ei purke i god kondisjon, sier Solheim. 

SPF-gris gir en boost 

Selv er også Aakra fornøyd med den nye hverdagen med SPF-gris. 

– Det er ikke tvil om at dette gir en boost, når man ser på hva det gjør med resultatene. I disse tider med økte kostnader, og ser hva man sparer på blant annet fôr, så er det ikke tvil om at dette er særdeles hyggelig, sier Aakra.

Så hva med slakteprodusentene som kjøper smågris av Aakra? I videoen under besøker vi Reidar Berge, som nå har drevet med SPF-slaktegris i omtrent et år. 

– Jeg er svært fornøyd med Sjur som smågrisprodusent, og da han skulle legge om til SPF, var det veldig enkelt å takke ja til å fortsette samarbeidet, sier Berge.