Medlemsstøtte ved utbrudd av alvorlig svinesykdom i våre svinebesetninger

(19.06.14) Det er sjelden det skjer utbrudd av alvorlige smittsomme svinesykdommer i norske besetninger. Skulle det derimot skje står rådgiverapparatet i Nortura Team Gris parat til å hjelpe den/de besetningene det måtte angå.

Nortura rådgiver med duroc smågris

Ved utbrudd av alvorlig svinesykdom er det Mattilsynet som kommer med vedtak, og setter premisser for hva som skjer videre etter påvisning av alvorlig sykdom. Konsekvensene vil variere etter hvilken sykdom det er snakk om.

Et slikt utbrudd, gjerne med påfølgende sanering av besetningen kan være en stor påkjenning for deg som dyreeier, både praktisk og følelsesmessig, og vi i Nortura Team Gris ønsker å bidra med de ressurser og muligheter vi har til rådighet. Behovet for vårt bidrag vil variere fra gang til gang.

Nortura Team Gris kan tilby:

 1. Støttespillere og fagpersoner
 2. Delta i kontakt mellom produsent og Mattilsynet
 3. Være kontaktperson mot slakteri/inntransport
 4. Dersom sanering:
  • Lage saneringsplan
  • Kontakt angående praktisk organisering mot slakteri/nødslakt
 5. Økonomiske beregninger av produksjonstap
 6. Kontakt med forsikringsselskap
 7. Opplegg for oppstart av besetningen
 8. Innkjøp av livdyr