MRSA-testing av folk – viktig info fra Mattilsynet

(13.07.15, oppdatert 02.01.17) Undersøkelser har vist at smitte fra folk til svin er den største risikofaktoren for at MRSA etablerer seg i norske svinebesetninger. Testing av personer som skal i kontakt med svin er derfor viktig for å hindre at MRSA etablerer seg i norske svinebesetninger. Oppdatert informasjon om MRSA-testing av røktere i svinebesetninger er lagt til på norsk, engelsk, polsk, litauisk og russisk.

Av: Ingrid Melkild, fagsjef mattrygghet, Nortura, Samfunnsansvar og trygg mat

For å unngå at personer som skal teste seg for MRSA blir avvist av legekontoret, har Mattilsynet og Folkehelseinstituttet laget et informasjonsskriv. Det anbefales at informasjonsskrivet skrives ut og tas med i forbindelse med legebesøk eller at man viser til skrivet i forbindelse med bestilling av time for MRSA-testing.

Informasjonsskrivet finner du her: Informasjonsskriv, pdf.

Det finnes også på Mattilsynets nettsider.

Folkehelseinstituttet og Mattilsynet anbefaler at følgende personer som skal i kontakt med norske svinebesetninger testes for MRSA:

  • Alle som har vært i kontakt med utenlandsk dyrehold
  • Personer som kan ha vært eksponert for MRSA-smitte
  • Utenlandsk arbeidskraft

Nye og oppdaterte råd om MRSA-testing av personer er lagt ut 2. januar 2017 - les de her!

Informasjon om MRSA-testing av røktere i svinebesetninger

Med bakgrunn i det siste årets erfaringer har svinenæringen oppdatert informasjonen vedrørende MRSA-testing av personer. Et viktig moment i oppdateringen er at testen skal tas av offentlig helsevesen i Norge.

Det er nå utarbeidet informasjon om testing for røktere på norsk, engelsk, polsk, litauisk og russisk.

 
 
 
 

 

Smittebeskyttelseskrav inn i KSL-standard

Utover testing av personer er smittebeskyttelsestiltak avgjørende for å unngå MRSA-smitte. I mai ble det tatt inn oppdaterte smittebeskyttelseskrav spesielt rettet mot MRSA i KSL-standarden for svin.

Her finner du de oppdaterte kravene: www.matmerk.no/cms/files/2332

Nedenfor så gis det et utdrag av tiltak i KSL-standarden som gjelder for personer med uavklart MRSA-status (jfr. testings-anbefalinger over) eller personer som har fått påvist MRSA:

  • Bruk besetningens smittesluse.
  • Der forholdene ligger til rette for det, bør en dusje før en går inn i grisehuset.
  • Heng urene klær i uren sone, helst i et skap som bare brukes til dette.
  • Vask hendene grundig med såpe og vann og tørk dem med papir.
  • Skift til overtrekkstøy og skotøy som brukes i besetningen.
  • Bruk hodeplagg, engangshansker og maske av standard FFP-3 uten ventil.
  • Det skal skiftes til rent arbeidstøy hver dag, og arbeidstøyet skal vaskes ved minst 60 ºC.