Nortura får forskningsmidler til Griseløftet

(19.02.19) Midlene kommer fra "Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri" og skal bygge kunnskap for ytterligere styrking av velferden til slaktegrisen.

Med krøll på halen

Høsten 2018 relanserte vi Gilde Edelgris gjennom Griseløftet. I Griseløftet er velferdsfremmende tiltak for grisen vektlagt. Nå har vi sammen med Norges miljø og biovitenskapelige universitet (NMBU), og samarbeidspartnerne Felleskjøpet Fôrutvikling, Norsvin R&D og Fjøssystemer, fått innvilget en forskningssøknad som skal bygge kunnskap for en ytterligere styrking av velferden til slaktegrisen.

Målet med det innvilgede forskningsprosjektet er å legge grunnlaget for videreutvikling av svinekjøtt-kategorien og økt verdiskapning. Prosjektet skal blant annet jobbe med utvikling og dokumentasjon av velferdsfremmende tiltak for slaktegrisen, som kan svare på økte forventninger og krav fra forbrukerne. Arbeidet skal ha en praktisk tilnærming. Det skal utvikles løsninger som kan brukes av Norturas svineprodusenter og verktøy som kan brukes for å dokumentere velferden til våre slaktegriser. Prosjektet vil også undersøke sammenhenger mellom velferdsfremmende tiltak og kjøttkvalitet hos slaktegris under norske produksjonsbetingelser. 

Vant innovasjonscamp

Flere av deltakerne i forskningsprosjektet, inkludert Nortura, var tidligere i år med på ett av lagene som gikk av med seieren i landbrukets innovasjonscamp. "DigiPig" er navnet på ideen som gikk av med seieren i innovasjonscampen. "DigiPig" skal kombinere kamera- og sensorteknologi med kunnskap om dyrevelferd for å registrere og dokumentere trivselsnivå til dyra i fjøset. Målet er at dette skal bidra med både praktisk nytte i bondens daglige arbeid med å følge opp dyra, men også som et grunnlag for å skape tillitt ut mot kunder og forbrukere om at dyra har fått et godt liv. 

Seieren i innovasjonscampen innebærer forsknings- og utviklingsstøtte fra Forskningsrådet og Innovasjon Norge til å utvikle ideen og forsøke å realisere den til en konkret løsning. Til sammen vil forskningsprosjektet knyttet til Griseløftet og arbeidet med innovasjonsideen "DigiPig" være gode grunnlag for å styrke arbeidet med dyrevelferd og bygge merverdi for Nortura og våre merkevarer.