Nortura styrker svineprodusentenes økonomi

(04.01.21) Det overordna målet for Nortura er å sikre avsetning av våre medlemmers husdyrproduksjon til en best mulig pris. Fra mandag 4. januar øker Nortura flere av tilleggsytelsene på gris.

Kombinertproduksjon er en rasjonell produksjonsform og fra 4. januar styrkes kombitillegget betydelig, samtidig løftes årskvantumstillegget på slaktegris i intervallene fra 1400 – 3000 gris. Detaljene finner du under leveringsbetingelser her på Norturas passordbelagte medlemssider.

Med disse endringene har Nortura totalt sett økt tilleggsytelsene på gris med om lag 30 mill. i løpet av 2020. Vi ser en gledelig utvikling på markedsposisjon i mange områder som følge av de endringene vi har gjort så langt, og vi håper også at den endringen vi nå gjør vil bidra til at enda flere vil vurdere Nortura som sin varemottaker. Som Norturamedlem kan du alltid være trygg på at vi legger våre ytelser så høyt vi kan. Styrket markedsposisjon i tilførselsmarkedet er ett av flere tiltak for å sikre at Nortura er det redskapet det skal, og bør være for våre medlemmer.

Ta gjerne kontakt med din Nortura-rådgiver dersom du ønsker dialog og råd om hvordan du kan rigge din produksjon for å få et best mulig utbytte av de ytelsene vi tilbyr.

Vi ønsker alle våre produsenter er svinaktig godt nytt år!