Regulering av svineproduksjonen

(17.10.19) Landbruks- og matdepartementet (LMD) har i dag fastsatt regler for hvor mange avlspurker en bonde som driver med gris kan slakte per år.

Forslaget ble sendt på høring 18. desember i fjor, og etter en vurdering av innkomne høringsinnspill, har departementet fastsatt nye grenser for antall utrangerte avlspurker per år, gjeldende fra 1. januar 2020.

Lov om regulering av svine- og fjørfeproduksjonen (husdyrkonsesjonsloven) er en strukturlov med formål å legge til rette for spredning av svine- og fjørfeproduksjonen på flere enheter ved å regulere produksjonsomfanget hos den enkelte produsent.

Produksjonsomfanget reguleres enten ved å sette grenser for hvor mange dyr som kan omsettes og slaktes per år (2100 slaktegriser), eller hvor mange dyr produsenten kan ha innsatt til enhver tid (105 purker).

Nå blir det også innført grenser for antall utrangerte avlspurker.

Etter å ha vurdert innkomne høringsinnspill har departementet fastsatt følgende grenser for antall utrangerte avlspurker per år, gjeldende fra 1. januar 2020:

  • Bruksbesetninger: 150 avlspurker
  • Nav i purkering: 1010 avlspurker
  • Foredlingsbesetning: 438 avlspurker
  • Formeringsbesetning: 220 avlspurker

Produsenter som dokumenterer et høyere antall utrangerte avlspurker i 2017 eller 2018 vil få midlertidig konsesjon i fem år.

Se mer på LMD sine sider

Se også Norturas høringsinnspill til forslaget i endringer av forskrift om regulering av svine- og fjørfeproduksjonen