Tomb Videregående skole igjen landsvinnere på årets Husdyrtreff svineproduksjon

(12.06.20) I år var det Inger Skårland, Hans Magnus Torp, Herman Grimsrud, Bård-Jørgen Olsen Torp og Lars Kristian Kopperud fra Tomb Videregående skole som leverte den beste oppgaven på gris i årets Husdyrtreff.

Årets oppgave på svinehold besto av en gårdsbeskrivelse med driftsopplegg, utskrifter fra Ingris/årsstatistikk på et anonymisert gårdbruk. Ut ifra dette skulle elevene vurdere drifta og resultatene. Deretter skulle elevene finne forbedringsområder og komme med konkrete forslag på aktuelle tiltak og bedringer av rutiner. Målet er å komme opp blant de beste i Ingris.

Det var også en oppgave som gikk på dyrevelferd, der de skulle sette opp tiltak for best mulig å unngå halebiting, og øke dyrevelferden i besetningen.

Siste oppgaven var en samvirkeoppgave, der elevene skulle vurdere fordeler og ulemper med Nortura som markedsregulator, samt komme med forslag til andre måter å regulere markedet på. De viser at de har satt seg godt inn i samvirketanken og formålet med den, samt utfordringen i at samme aktør er mottager og markedsregulator.

Totalt var det ni besvarelser på svineoppgaven i år. Alle besvarelsene var gode, mye arbeid er lagt ned i årets oppgaver.

Husdyrtreff
Tine, Nortura, Norsvin, Geno og Tyr ønsker god kontakt med ungdom under utdanning. Dette er bakgrunnen for Husdyrtreff, som er en tevling laget for landbruksskoler i hele landet. Husdyrtreff ble første gang arrangert i 1981/82.

Gjennom Husdyrtreff får Landbruksskolene tilbud om oppgaver, fagstoff og fagforedrag fra Husdyrtreff-organisasjonene.  De beste oppgavesvarene blir sendt inn til evaluering og vinnerkåring. 15 skoler og i om lag 200 elever var påmeldt på årets husdyrtreff-tevling. På grunn av koronasituasjonen, var det noen skoler som måtte trekke seg da de ikke rakk å få ferdig oppgavene. Det var derfor 11 skoler som leverte inn oppgaver til konkurransen.

19 av besvarelsene var på melkeproduksjon, 10 på storfekjøttproduksjon, 10 på saueproduksjon, 4 på fjørfeproduksjon og 9 på svineproduksjon. Av årets innleveringer var 45 oppgaver fra ordinære elever og 7 oppgaver fra voksenagronomelever.

Som arrangør av Husdyrtreff synes vi det er både viktig og artig å få være med å bidra til kompetansebygging. Det gjør vi også ved at landets husdyrlærere annethvert år blir invitert til et dagseminar hvor vi presenterer fagnytt innen de ulike husdyrproduksjonene.

Vi gratulerer de flinke vinnerne av årets Husdyrtreff!

Vinnere
Herman Hagstrøm Grimsrud, Rakkestad, Hans Magnus Kongtorp, Bjørkelangen, Aurskog-Høland, Serina Orstad Waldeland, instruktør grisehus, Inger Skårland, Bryne, Lars Kristian Kopperud, Eidsberg, Bård Jørgen Olsen-Torp, Øymark, Ørje, Tore Framstad, lærer.

Pressekontakt husdyrtreff svineproduksjon: