VIDEO: Nortura forsker på dyrevelferd hos slaktegris

(07.11.2022) Gjennom forskningsprosjektet Griseløftet skal Nortura og forskere fra NMBU avdekke hva som gir god dyrevelferd hos slaktegris.

Prosjektet Griseløftet, som er eid og ledet av Nortura, forsker på dyrevelferd hos slaktegris. Siden 2019 har Nortura i samarbeid med forskere på NMBU (Norges Miljø- og biovitenskapelige universitet) undersøkt både velferdsmessige og produksjonsmessige sider ved hold av slaktegris.

Forskerne har innhentet og analysert data fra over 80 slaktegrisbesetninger, over hele landet. I tillegg er det gjort forsøk med tildelingsstrategier for ulike rotematerialer, og med gruppestørrelser og tilgang til økt areal for slaktegris.

– Bakgrunnen for prosjektet er ønske om å få faglig dokumentasjon om velferd hos slaktegris, sier fagsjef for gris i Nortura, Odd Magne Karlsen.

Internasjonalt nybrottsarbeid

Målet er til slutt å skaffe forskningsbasert kunnskap som kan fremme velferden til norske slaktegris. Kunnskapen vil være nyttig i Norturas rådgiving mot bonden. Det vil også være nyttig for andre internasjonale aktører.

– Forskningen er på mange måter internasjonalt nybrottsarbeid fordi kravene til den norske slaktegrisen skiller seg, i positiv forstand, fra det som er typisk standard i de fleste andre land, sier Karlsen.

Han trekker frem at all norsk gris har haler (som ikke kuperes), at grisene har tilgang til tett bingegulv som igjen gjør det enklere å tildele strø og rotematerialer.

Velferdsforsking til 12 millioner

Griseløftet er nå over i en fase der forskerne skal sammenstille data og utarbeide vitenskapelige artikler. Under fagskongressen Gris i 22, 9.-10. november skal forsker Inger Lise Andersen, Kristine Martinssen i Norsvin og Odd Magne Karlsen i Nortura, holde et foredrag om resultatene så langt.

– ­Vi har noen resultater, men det er fortsatt litt tidlig, sier Karlsen.

Ett av resultatene, som han også forteller om i videoen på toppen av artikkelen, henger sammen med areal og gruppestørrelse.

– For eksempel kan man ta vekk grinda mellom to binger, og la samme antall gris gå over et større område.­ Det vil være et tiltak som ikke koster så mye, og som vil ha en positiv effekt, sier Karlsen.

Viktige samarbeidspartnere

Forskningsprosjektet er eid av Nortura og utføres av etolog-forskerne Inger Lise Andersen og Marko Ocepek ved NMBU (Norges Miljø- og biovitenskapelige universitet). Ytterligere samarbeidspartnere er Fjøssystemer, Felleskjøpet Fôrutvikling og Norsvin.

Prosjektet er finansiert med Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri, i pluss egeninnsats fra Nortura og de andre samarbeidspartnerne. Til sammen utgjør dette 12 millioner kroner.

Under fagskongressen Gris i 22, 9.-10. november holdt forsker Inger Lise Andersen, Kristine Martinssen i Norsvin og Odd Magne Karlsen i Nortura, foredrag om resultatene så langt.