Viktig informasjon til alle smågrisproduserende besetninger

(31.08.20) 20. juni i sommer ble Forskrift om hold av svin endret ved at det ble lagt til en § 26 a som stadfester at alle som har en eller flere purker eller som har planlagt å levere, eller leverer mer enn 10 slaktegris i året, er pålagt å være med i et velferdsprogram godkjent av Mattilsynet. Deltagelse i Velferdsprogrammet i Helsegris oppfyller kravene.

Purke med unger

Antall besøk som kreves er sammenfallende som i Helsegrissystemet:

Årlig antall leverte eller planlagt leverte griser,
og spesielle driftsformer

Minste antall årlige
veterinærbesøk

Inntil 750 griser til slakteri

Ett veterinærbesøk

0 til 200 smågriser til andre dyrehold

Ett veterinærbesøk

751 til 1500 griser til slakteri

To veterinærbesøk

Flere enn 200 smågriser til andre dyrehold

To veterinærbesøk

Flere enn 1500 griser til slakteri

Tre veterinærbesøk

Foredlingsbesetning

Tre veterinærbesøk

Formeringsbesetning

Tre veterinærbesøk

Nav i purkering

Tre veterinærbesøk

NB – da Helsegrisprogrammet på data ble startet var det ikke lagt opp til mer enn ett besøk hos smågrisproduserende besetninger, og dette ligger til grunn for alle som har vært med i systemet over lengre tid. Er man en av disse produsentene får man automatisk bare påminnelse om ett besøk, hvis man ikke har vært inne og krysset av for hvor mange gris som selges og/eller slaktes i året.

Alle smågrisproduserende besetninger, være seg ren smågrisprodusent, delvis kombinert eller kombinert produsent, som enten selger mer enn 200 griser i året, og/eller slakter fra 751 griser i året, skal ha to besøk.

For at dere skal få riktig antall besøk i Helsegris og automatisk påminnelse om dette, må de som ikke allerede har gjort dette, selv logge seg inn i Helsegris og trykke på fanen som heter "Dyrehold". Der kan dere krysse av for hvor mange gris dere selger/slakter.

Gjør dere dette vil prosessen for å oppfylle forskriftskravet automatiseres, og dere får riktig antall besøk i Velferdsprogrammet.

Med vennlig hilsen, Eli Maria Stenklev, Spesialveterinær svin Nortura