Derfor må vi dokumentere at den norske grisen har lavt klimaavtrykk

(14.06.24) – Skal vi i Nortura vinne offentlige anbud og få gode betingelser i bankene, er vi nødt til å rapportere på bærekraft, sier Cecilie Hultmann, leder for bærekraft i Nortura. Nå minner hun Norturas svinebønder om å gi sitt samtykke i klimakalkulatoren.

Fra 2025 er Nortura lovpålagt å rapportere hvilken påvirkning som selskapet har på miljø, samfunn og økonomi, gjennom hele verdikjeden. Nå ber leder for bærekraft, Cecilie Hultmann, Norturas svineprodusenter ta i bruk Klimakalkulatoren i sitt arbeid.

– Vi er nødt til å dokumentere utslippstall fra våre egne besetninger. Klarer vi ikke det, vil myndighetene bruke internasjonale utslippsdata som ikke representerer produksjonene her til lands, sier Hultmann.

Fagmøte om bærekraft og klimakalkulator

Nå har Hultmann også fått en viktig medspiller innenfor Råvare og Medlem i Nortura, Silje Pynten, som er ny Fagsjef for dyrevelferd og bærekraft. Nylig inviterte de Norturas svinebønder til et teamsmøte med tittelen: «Klimakalkulatoren sikrer god bondeøkonomi!».

– Vi vet at Norturas svineprodusenter jobber hver dag med å skape et godt produksjonsresultat og dermed også et lavt klimaavtrykk. For eksempel gjennom et lavt fôrforbruk og lav dødelighet, sier fagsjef Silje Pynten.

– Nortura må dokumentere bærekraft overfor våre kunder, banker og samfunnet forøvrig. Dersom bonden gir sitt klimasamtykke, vil vi være et langt stykke på vei, legger Hultmann til.

Trykk på video for å se møtet i opptak. 


 Slik gir du samtykke i klimakalkulatoren

  • Gå til nettsiden klimasmartlandbruk.no.
  • Trykk på «Logg inn Klimakalkulator».
  • Logg deg inn med Bank ID.
  • Gi samtykke til at klimakalkulatoren kan hente inn informasjon fra husdyrkontrollen, avregningsdata, fakturadata osv.

Til info: Ved å gi ditt samtykke gir du ikke bort dine egne data til Nortura. Nortura får kun tilgang til gjennomsnittstall for norsk husdyrproduksjon.
Her er link til mer informasjon om klimakalkulatoren for gris 
Her er link til klimakalkulatoren