Nyttårsbrev fra Nortura Team Gris

(05.01.24) Kjære alle svineprodusenter. Det var stor etterspørsel etter gris før jul, og vi er glade for alle som har bidratt når vi har bedt om tidligere levering for å dekke behovet for fersk gris. Så vil vi også takke for fantastisk innsats både mtp reduserte vekter og redusert påsett av purker, det må til for å få ned lageret og for å komme i en bedre situasjon for 2024 enn utgangen av 2023.

Prognosen 2024

Det er viktig å optimalisere sin produksjon mest mulig når prisene går ned, planlegg derfor i god tid sånn at en kan få med seg det som er mulig av for eksempel puljetillegg. God planlegging gjør også logistikken lettere for Nortura. Siden våre leveringsbetingelser ikke ligger åpent tilgjengelig på nett, legger vi dem ved infoskriv med jevne mellomrom, se eget nyhetsbrev sendt i dag.

I det nye året ønsker vi å informere dem om følgende:

Kvantumstillegg

Kvantumstillegget for 2023 utbetales i sin helhet i motsetning til tidligere år da dette har kommet som en à konto utbetaling. Én utbetaling gjør administreringen av dette tillegget betydelig enklere og produsentene risikerer ikke negativ avregning på slutten av året slik som dessverre har vært tilfellet for flere tidligere år. Kvantumstillegget kjøres i slutten av januar og utbetalingene kommer i etterkant.

Endring av nedre vektgrense for levering av gris til slakt

Laveste nedre vekt for leveringsdyktig gris er endret fra 40 til 60 kg levende vekt, dvs 40 kg slaktet. Linjene våre er ikke laget for å slaktebehandle gris under denne vekta. Vi har ingen avsetning for denne typen gris. Gris under denne vektgrensa vil kasseres.

Omsetningskostnader smågris

Du kan spare penger ved å melde inn smågris selv over nett. Dette koster kun kr 2,- mot kr 10,- over telefon. Dersom du fortsatt ikke har benyttet innmeldingsløsningen på Min side, ta kontakt med smågrisformidler så får du opplæring.

Sprøytespisser

Vi minner om at det ikke er lov å sende dyr man vet har sprøytespisser i seg. Brekker en nål under behandling av gris skal sprøytespissen fjernes fra dyret av dyrevelferdsmessige årsaker. Hvis en ikke finner spissen skal dyret avlives og ikke leveres til slakt. Det var dessverre to tilfeller av funn av brukken sprøytespiss i kjøtt før jul. Sprøytespisser er så små at selv om skrottene scannes, klarer vi ikke fange opp alle og vi risikerer at forbrukere finner dem på middagstallerkenen.

Husk at du finner nyheter og informasjonen du trenger her på sidene våre.

Godt nytt år fra Team Gris Nortura!

Et lite tilbakeblikk fra Grisi22