Tiltak dersom kanyler brekker under injeksjon

(23.03.23) Sprøytespisser som knekker under injeksjon og som ikke lar seg fjerne fra muskulaturen, utgjør en dyrevelferdsmessig og mattrygghetsmessig risiko. Slike dyr skal ikke sendes inn til slakt. Disse dyra skal avlives umiddelbart.

Sprøytespiss

Av: Eli Maria Stenklev, Assisterende fagsjef gris/Spesialveterinær, Innlandet

Både veterinærer og bonde har et ansvar for å følge opp når tilfeller med brukket kanyle oppstår. Dersom veterinær er den som setter en injeksjon hvor kanylen knekker, må veterinær varsle bonden. Det er viktig at du er trygg på at din veterinær varsler deg dersom en kanyle knekker.

Tiltak for å forhindre at kanyler knekker ved injeksjoner:  

  • Dersom kanylen blir bøyd skal denne byttes ut umiddelbart
  • En bøyd kanyle skal aldri rettes opp igjen og brukes videre
  • Kanyler som brukes skal være tilpasset gris – veterinær må godkjenne at kanylene som brukes er tilpasset bruk til gris og injeksjonstypen

Tiltak hvis en kanyle knekker

Dersom en kanyle knekker kan man forsøke å ta ut den knekte delen ved hjelp av en tang. Dersom du ikke lykkes, kan du eventuelt vurdere å kontakte veterinær for bistand. Det understrekes at dersom det ikke lykkes å fjerne kanylen skal grisen avlives – dyret skal ikke sendes inn til slakt.

Dette skyldes både dyrevelferdsmessige – og mattrygghetsårsaker. Selv om dyret meldes inn med merknad om at det er en sprøytespiss i kroppen, er det svært vanskelig å finne denne selv ved bruk av nedskjæring og magnet.