Øremerking av svin

(11.08.14) Hvilke regler gjelder? Her finner du er presentasjon fra OS ID og lenker til Mattilsynet og forskrift.

Du skal merke alle svin som fødes i dyreholdet ditt snarest mulig, og senest før grisen flyttes fra dyreholdet.

Her er samlet noen lenker som gir deg svar på hvilke regler som gjelder.

» Her er en presetasjon fra OS ID, pdf. 627 kb

» mattilsynet.no, Merking og registrering av produksjonsdyr

» lovdata.no, Forskrift om sporbarhet av svin

» OSID, Øremerking - hvilke regler gjelder?