Sikre god merking av slaktegris

(Sist endret 15.06.20) Å ha gode rutiner for klubbemerking i fjøset er viktig for å sikre deg som produsent riktig slakteoppgjør.

Merking
Lag gode rutiner for å merke alle grisene i bingen samtidig, og husk å sjekke at alle er godt merket. Det trekkes kr. 50,- per umerka gris som spores til din leveranse, totalt gir det Nortura sine leverandører hundretusener av kroner i samlet trekk i året.

Merking av gris gjøres også for å påse at alt kjøtt kan spores på en forskriftsmessig og kvalitetsmessig måte. Samtidig bidrar du som produsent og eier til å redusere kostnader ved å spare slaktelinjer og avregningspersonell for det ekstra arbeid mangelfull eller dårlig merking, medfører.

For å følge din egen status på merking er «antall dårlig merka gris» satt inn på avregningsbrevet. Dårlig merka gris betyr at ett eller flere av talla på merkenummer ikke kan identifiseres.

All gris skal merkes før levering til slakt.

Under er det satt opp en oversikt på hvordan grisen skal merkes:

 1. Merk all grisen i bingen 14 dager før de første grisene skal leveres.
  • Tatoveringa sitter "evig" på grisen når merkingen er gjort.
  • Du har dermed god tid til å sjekke om merkinga er tilstrekkelig før du skal levere.
  • Merking kan gi bloduttredelser i kjøttet som forringer kvaliteten dersom du merker grisen for tett opptil levering.
    
 2. Benytt alltid rein klubbe.
  • Vask klubba med børste og varmt vann etter at all merking er ferdig slik at klubba er klar til neste gang.
    
 3. Sjekk at alle tall på klubben er skarpe og spisse.
  • Dersom de er skada (butte eller skeive) får du nye ved å ringe Medlemssenteret eller ved å ta det opp med transportøren.
  • Dette gjelder også hvis du trenger mer sverte eller ny svertepute.
    
 4. Tallene på klubba:
  • På den første linjen skal det stå produsentens femsifrete leverandørnummer.
  • På den andre linjen kan det stå følgende symboler: 
   • V = immunkastrerte gris
   • 4 = Premium gris, for de som har grisløftavtale
   • Nisje = Nisje avtale. Dette er en egen klubbe som produsenten får i tillegg
   • Ved «retur gris» skal sjåførene ha egen klubbe som grisen blir merket med før den går på bilen 
  • De som har brukt tallet 3 på linje to for «Edelgris» skal nå fjerne 3-tallet.
    
 5. Hele tallkombinasjonen dyppes i sverte mellom hver gris. Det er viktig at du påfører nok sverte.
   
 6. Merk grisen på den flateste delen av skinka, på begge sider (ikke oppe på ryggen)! Slå kun én gang på hver skinke.
   
 7. Sjekk at du har fått merket alle grisene som skal slaktes et par dager etter selve merkingen – lag gjerne en rutine for å merke all grisen i bingen.