Husdyrtreff 2024 – Tomb-elever best på svin

(03.06.24) Tomb Videregående skole Råde i Østfold, har god tradisjon for å levere gode oppgaver på svineproduksjon, og det er femte året på rad at landsvinneren på svin er å finne på Tomb. Årets oppgave besto av flere elementer, både fjøsplanlegging, beregning av hvordan produksjonsresultater på påvirker økonomien og tanker om samvirke. Det er var også en oppgave der elevene måtte reflektere en del rundt dyrevelferd.

Tomb-elevene best på svin i årets Husdyrtreff. Fra venstre, kontaktlærer Geir Henning Nore Fjuk, Martin Gran og Elias Nevland Bjerkreim

Fra venstre kontaktlærer Geir Henning Nore Fjuk, Martin Gran og Elias Nevland Bjerkreim

Vinneroppgaven hadde mange gode refleksjoner, og elevene hadde satt seg godt i inn i problemstillingene forteller Inger-Marthe Kjølseth fra Norsvin. De hadde også snakket med flere i svinenæringa, noe som er viktig for å danne seg et helhetlig bilde av produksjonen.

Vinnerlaget består av Martin Gran fra Andebu i Vestfold og Elias Nevland fra Bjerkreim i Rogaland.

Martin kommer fra en gård som produserer svin, ammeku og korn, i tillegg til noe skog. Han har alltid vært interessert i landbruk og visst at bondeyrket er veien han ville gå. Etter fullført Vg3 agronom skal han hjem å ta over en nabogård med korn og svineproduksjon, og noe skog. Dette gleder han seg veldig til og håper på suksess!

Elias kommer fra Bjerkreim i Rogaland og har fagbrev som tømrer. Han er oppvokst på gård med ku, sau og svineproduksjon og ble interessert i jordbruk fra en tidlig alder.

Pressekontakt:

 

Om Husdyrtreff

«Husdyrtreff» er en konkurranse arrangert av Tine, Nortura, Norsvin, TYR og Geno. Konkurransen har vært arrangert siden 1981 og innebærer at elever fra videregående skole velger mellom fem ulike oppgavesett: Storfe – melkeproduksjon, storfe – kjøttproduksjon, saueproduksjon, svineproduksjon eller fjørfeproduksjon.

Elevene jobber med oppgavene i grupper, og den beste besvarelsen levert innen hver produksjon kåres som landsvinner. I tillegg blir det også kåret en skolevinner per skole for den beste besvarelsen som blir levert fra skolen på tvers av produksjon. Videre kåres også den beste besvarelsen levert av voksenagronomelever på tvers av produksjonene.

170 elever fra 13 skoler var påmeldt på årets konkurranse. Vi fikk inn totalt 34 besvarelser. Tolv på melkeproduksjon, sju på svineproduksjon, fem på saueproduksjon, seks på storfekjøttproduksjon og fire på fjørfeproduksjon. I tillegg fikk vi inn seks besvarelser fra voksenagronomelever.