Ikke funn av MRSA hos svin i Norge de siste fire årene

(13.03.24) Det har ikke vært påvist MRSA hos svin siden 2019 i Norge. I 2014 innførte Norge en strategi for å hindre smitte av MRSA i norske svinehold. Norske svinebesetninger har strenge smittevernregler og gode rutiner. Fire år uten funn av MRSA i Mattilsynets overvåkningsprogram viser at systemet fungerer.

Griser i bingen. Foto: Øivind Haug

MRSA er ikke farlig for dyrene, men dyrehold kan fungere som smittekilde til mennesker. Smittestoffer kan overføres via mennesker, klær og redskaper som kommer inn til grisene. Derfor må strenge smittevernregler følges dersom man skal inn i en svinebesetning.

Helsegrisstatus stiller krav til blant annet smittevernplan, smittesluse, rutiner ved bruk av verktøy, kryssende trafikk ved leveranser, og vask og desinfeksjon. I tillegg stilles det krav om bruk av smittevernutstyr før personer som har hatt kontakt med husdyrhold i utlandet er bekreftet fri for LA-MRSA. Det er også krav om å følge en 48-timers regel før risikoutsatte personer entrer svinebesetninger.

Overvåkingsprogrammet undersøkte i 2023 prøver fra totalt 541 besetninger. Av disse var det 70 avlsbesetninger, 11 nav i purkeringer, og de resterende 460 var smågrisproduserende besetninger med mer enn 10 purker. Prøvene var tatt ut av Mattilsynet.

– Dette er en veldig god nyhet og viser at det arbeides godt med smittebeskyttelse ute i besetningene og at det i sin tid var riktig å prøve å bekjempe MRSA hos norsk gris. Meg bekjent er det ingen andre land som har en slik godt dokumentert frihetsstatus, sier Odd Magne Karlsen, fagsjef gris i Nortura.