Når andres gode råd er dyre...

... er rådgivning en medlemsfordel i Nortura. Vårt rådgiverteam består av veterinærer og rådgivere med lang erfaring og ulik spisskompetanse. Vi er spredt over hele landet og klare til å hjelpe deg.

Nortura rådgiving gris tilbyr:

 • Besetningsutredninger ved sjukdomsutbrudd - vi assisterer lokal veterinær med sjukdomsoppklaring, innsendelser, feltobduksjoner mm.
 • Saneringsplanlegging fra A til Å – vi bistår med flytplaner, saneringsplaner og rekrutteringsplaner m.m, og følger opp gjennom prosessen fra rekruttering av livdyr i begynnelsen til omsetting av smågris i andre enden. Tre av våre purkeringer samt en stor del foredlingsbesetninger og bruksbesetninger har lagt om med suksess med vår assistanse.
 • Vi har veterinærer som dekker hele landet og ved mistanke om magesår scorer vi magesekker for dere på slakteriet.
 • Produksjonsplanlegging og optimalisering av drifta.
 • Vi regner dekningsbidrag for nybygg samt omlegging av drift og kan også tilby driftsplaner.
 • Vi bistår i å se på tegninger ved nybygg og ombygging av eksisterende driftsbygninger sammen med byggtegnere med tanke på driftsoptimalisering og smittevern.
 • Gratis oppfølging av nye besetninger.
 • Bistand med forsikringssaker.
 • Hjelp til å komme i gang med Ingris.
 • Vi har livdyrformidling og oppfølging av klagesaker.
 • Ved akutte situasjoner som brann og sjukdomsutbrudd står Nortura klar med et stort hjelpeapparat.

Hverdagssamvirket – vi er din støttespiller i den daglige drifta

Priser på våre tjenester:

 • Besetningsutredninger, magesårundersøkelser: gratis.
 • Bistå i vurdering av tegninger, ombygginger: gratis.
 • Produksjonsplanlegging og optimalisering av drifta: gratis.
 • Oppfølging av klagesaker etc: gratis.
 • Nybrukeroppfølging: gratis.
 • Bistand med forsikringssaker: kr 800,- i timespris.
 • Hjelp til å starte opp Ingris: kr 800,- i timespris.
 • Saneringsplaner: kr 800,- i timespris.
 • Oppfølgingsarbeid ikke-transportdyktige dyr/MKI o.l. for leieslaktere (Prima, Midtnorske): kr 800,- i timespris.
 • Fastpris Driftsplan: 4.500,-
 • Fastpris oppmøte drektighetskontroll: 500,-

Trykk her for oversikt over våre rådgivere