Merking av slaktegris

(Sist endret 28.03.23) Det er svært viktig at gris som sendes til slakt er riktig og tydelig merket. Merking av gris skal gjøres for å påse at alt kjøtt kan spores på en forskriftsmessig og kvalitetsmessig måte ihht til MKI (Matkjedeinformasjon).

Klubbemerking av slaktegris

I henhold til regelverket skal Mattilsynet kassere dyr uten sikker identitet, og produsenten risikerer derfor framover å få kassert gris som ikke er forskriftsmessig merket!

Sjekk derfor at du har klubbe som har riktige og uskadede tall, samt nok sverte. Dersom du mangler noe, eller må bytte ut tall i klubba, ta kontakt med medlemssenter eller rådgiver.

Det er fortsatt noen som har 3 tall (Noroc) på klubba i tillegg til sitt leverandørnummer.
Disse 3 tallene må fjernes, da de ikke er relevante lenger og kan forårsake feilklassifisering!

Under er det satt opp en oversikt på hvordan grisen skal merkes:

 1. Merk all grisen i bingen minst 14 dager før de første grisene skal leveres.
  • Tatoveringa sitter "evig" på grisen når merkingen er gjort.
  • Du har dermed god tid til å sjekke om merkinga er tilstrekkelig før du skal levere.
  • Merking kan gi bloduttredelser i kjøttet som forringer kvaliteten dersom du merker grisen for tett opptil levering.
    
 2. Benytt alltid rein klubbe.
  • Vask klubba med børste og varmt vann etter at all merking er ferdig slik at klubba er klar til neste gang.
    
 3. Sjekk at alle tall på klubben er skarpe og spisse.
  • Dersom de er skada (butte eller skeive) får du nye ved å ringe Medlemssenteret.
  • Dette gjelder også hvis du trenger mer sverte eller ny svertepute.
    
 4. Tallene på klubba:
  • På den første linjen skal det stå produsentens femsifrete leverandørnummer.
  • På den andre linjen kan det stå følgende symboler: 
   • V = immunkastrerte gris
   • Nisje = Nisje avtale. Dette er en egen klubbe som produsenten får i tillegg
   • Ved «retur gris» skal sjåførene ha egen klubbe som grisen blir merket med før den går på bilen 
     
 5. Hele tallkombinasjonen dyppes i sverte mellom hver gris. Det er viktig at du påfører nok sverte.
   
 6. Merk grisen på den flateste delen av skinka, på begge sider (ikke oppe på ryggen, eller på bog/nakke)! Slå kun én gang på hver skinke. Dette gjelder også for purker.
   
 7. Sjekk at du har fått merket alle grisene som skal slaktes et par dager etter selve merkingen – lag gjerne en rutine for å merke all grisen i bingen.