Sikre god merking av slaktegris

(Sist endret 08.01.18) Svineprodusentene klubbemerker all gris før levering til slakt. Å få oppgjør for riktig gris er en forutsetning, samtidig er det et krav at alt kjøtt skal spores. Merking av slaktegris har bedret seg noe de siste åra, men fortsatt er en alt for stor del av slaktegrisen feilmerket eller helt uten merke.

Å ha gode rutiner for klubbemerking i fjøset er vesentlig for å sikre riktig oppgjør. Det er og vesentlig for å sikre at alt kjøtt kan spores på en forskriftsmessig og kvalitetsmessig måte, og ikke minst å spare slaktelinjer og avregningspersonell for det ekstra arbeid dårlig eller mangelfull merking medfører.

Følg de rådene som er satt opp, for som svineprodusent er det du som har størst mulighet til å bidra til reduksjon av andelen dårlig merka griser:

  • Bruk alltid rein klubbe. Vask med børste og varm vann etter merking, da er klubba klar til neste gangs bruk.
  • Talla må være skarpe og spisse. Er de skada (butte eller skeive) får du nye ved å ringe Medlemssenteret eller ved å ta det opp med transportøren. Dette gjelder også hvis du trenger mer sverte eller ny svertepute.
  • Hele tallkombinasjonen dyppes i sverte for hvert slag. Nok sverte i tatoveringa viktig.
  • Merk grisene på den flateste delen av skinka, på begge sider (ikke oppe på ryggen!)
  • Sjekk at du har fått merket alle grisene – lag rutiner for å merke alle i bingen.
  • Merk alle grisene i bingen 2 uker før de første grisene skal leveres. Tatoveringa sitter "evig" når dette er gjort som beskrevet ovenfor. Da har du også anledning til å sjekke om merkinga er god nok før du skal levere.
  • Merking kan gi bloduttredelser i kjøttet som forringer kvaliteten om du merker for tett opptil levering.
  • Kun Edelgris skal merkes med "Edelgris-klubben" med 3-tall først.

Status egen merking
For å følge din egen status på merking er antall dårlig merka gris satt inn på avregningsbrevet. Dårlig merka gris betyr merkenummer der ett eller flere av talla ikke kan identifiseres.
 

Slaktegris i binge
Lag gode rutiner for å merke alle grisene i bingen samtidig, og husk å sjekke at alle er godt merket. Det trekkes kr. 50,- per umerka gris som spores til din leveranse, totalt gir det Nortura sine leverandører hundretusener av kroner i samlet trekk i året.