Siste prisendring og prisprognose gris

Avregningspriser:

(08.10.21) Avregningsprisen på gris øker med 0,50 pr kg fra mandag 11. oktober grunnet økt engrospris.

Tidligere endringer:

  • Avregningsprisen for gris går opp kr. 0,50 pr kg fra mandag 27. september, grunnet økt engrospris. Det er tilsvarende prisoppgang om to uker, fra mandag 11. oktober.
  • Smågrisprisen reduseres med kr. 30,- per stk fra mandag 20. september, dette grunnet prisnedtrappingen på slaktegris mot jul. Prisen på helsegris ved 25 kg blir da kr. 950,- per stk.
  • Fra mandag 19. juli settes smågrisprisen opp med kr 20,- til kr 980,- per stk for helsegris ved 25 kg.

» Avregningspriser gris - pristillegg gris