Søk:

Verktøylinje

Avregningspriser:

Siste prisendring og prisprognose gris

(16.03.18) På grunn av markedsituasjonen for gris reduseres engrosprisen med kr 0,50 per kg fra 2. april 2018. Det innebærer at prisuttaket for avtaleåret 2017/2018 blir om lag 80 øre lavere enn vedtatt målpris.

Tidligere endringer:

  • Fra mandag 19. februar reduseres smågrisprisen med kr 20 per stk. med bakgrunn i økt usikkerhet rundt markedssituasjonen på gris og smågris.
  • Fra 22. januar er eneste prisendring en justering av vekttabell for gris i gruppe 13, 83,1 kg-85 kg, prisen økes med kr. 0,50 per kg.
  • Reduserte innmatverdier slår ut i mindre endringer i avregningspris fra mandag 15. januar, se pristabell gjeldende uke for alle endringer.
  • Fra mandag 1. januar er det mange endringer i avregningspris for slaktegris og purke. Vekttabellene for slaktegris justert tilbake som de var før prisnedtrappingen startet før jul, det er redusert omsetningsavgift for slaktegris, innmat- og slaktekostnader er endret, og endret engrospris for purke. Alle endringer er presisert i pristabell.


» Avregningspriser gris - pristillegg gris