Siste prisendring og prisprognose gris

Avregningspriser:

(10.05.19) Smågrisprisen økes med kr 20,- per stk fra mandag 13. mai, salgspris helsegris ved 25 kg er da kr. 700,- per stk.

Tidligere endringer:

  • Fra mandag 22. april heves grensa for høyeste pris for slaktegris fra 83 til 85 kg, se detaljer i prislista, smågrisprisen økes med kr 20 per stk fra samme dato. 
  • Fra mandag 14. januar reduseres engrosprisen for purke, i tillegg er det er kostnadsøkninger for alle dyreslag, samt økt innmatverdi på purke. Avregningsprisen for all gris under 79 kg reduseres dermed med kr 0,08 per kg, purke med kr 0,78 per kg (skåldet) og kr 0,83 per kg (flådd).

» Avregningspriser gris - pristillegg gris