Siste prisendring og prisprognose gris

Avregningspriser:

(05.07.19) Smågrisprisen øker med kr 10,- per stk fra mandag den 8. juli, og med kr 20,- per stk mandag den 15. juli i henhold til prisøkningen i prisløypen for slaktegris i september og oktober.

Tidligere endringer:

  • Avregningsprisen på gris alle grupper i klasse S øker med kr 0,74 per kg fra 1. juli, øvrige klasser og grupper med kr 0,44 per kg grunnet økt engrospris og justering på tilleggene per kjøttprosent, samt endring i innmatverdier og slaktekostnader. Det er også endringer på purke og råne – henvises til prislisten for detaljene.
  • Fra mandag 3 juni øker avregningsprisen for slaktegris og purke med kr 0,55 per kg, grunnet endrede kostnader (se egen sak om endring i leveringsbetingelser). Fra samme dato øker prisen på smågris med kr 30,- per stk, salgspris helsegris ved 25 kg blir da kr 730,- per stk.
  • Smågrisprisen økes med kr 20,- per stk fra mandag 13. mai, salgspris helsegris ved 25 kg er da kr. 700,- per stk.
  • Fra mandag 22. april heves grensa for høyeste pris for slaktegris fra 83 til 85 kg, se detaljer i prislista, smågrisprisen økes med kr 20 per stk fra samme dato. 

» Avregningspriser gris - pristillegg gris