Siste prisendring og prisprognose gris

(30.05.22) Smågrisprisen går opp med kr. 60,- pr stk, fra i dag, mandag 30. mai. Prisen for helsegris ved 25 kg blir da kr. 1110,- pr stk.

Tidligere endringer:

  • Energiprisene både for inntransport og slakting har økt betydelig det siste halvår. Nortura må av den grunn øke trekket for slakting og inntransport fra 18. april. Avregningsprisen for slaktegris reduseres med kr. 0,24 pr kg, flådd purke og råne med kr. 0,33 pr kg.
  • Fra mandag 28. februar økes avregningsprisen for gris med kr. 0,60 pr kg, purke med kr. 1,00 pr kg, og råne med kr. 0,10 pr kg, Endringen er grunnet økte engrospriser som følge av ekstraordinær økning av PGE, og redusert omsetningsavgift.
  • Avregningsprisen for gris øker med kr. 0,50 pr kg fra mandag 21. februar, dette er neste ledd i opptrappingen mot økning i engrospris fra 28. februar, og som det tidligere er informert om.
  • Avregningsprisen for gris øker med kr. 0,50 pr kg fra mandag 14. februar, dette er et ledd i opptrappingen som ble vedtatt fra 28. februar, og som det tidligere er informert om (se under).

» Avregningspriser gris - pristillegg gris