Utegris i Helsegrissystemet

(28.06.19) Dersom du holder utegris går det fint å bruke Helsegrissystemet. Selv om Helsegris er tilpasset konvensjonelle innendørsbesetninger, kan dette overføres til hold av gris ute.

Velferdsgrisstatusen er den avgjørende for å unngå trekk på slakteoppgjøret. En godkjent status betyr at du oppfyller kravene i Dyrevelferdsprogrammet og at du dermed unngår trekk på 0,50 kr per kg slakt som du leverer.

Som utegrisprodusent vil du som regel ikke få godkjent Helsegrisstatus pga. manglende smittebeskyttelse. Denne statusen regulerer Helsegristillegget ved salg av smågris til en annen besetning. 

En tilpasning av Helsegrissystemet for utegrisbesetninger er planlagt i løpet av høsten.

Se mer på Animalia sin nettside.