Utegris i Helsegrissystemet

(Oppdatert 08.03.21) Dersom du holder utegris går det fint å bruke Helsegrissystemet. Selv om Helsegris er tilpasset konvensjonelle innendørsbesetninger, kan dette overføres til hold av gris ute. I Helsegrissystemet er statusen til besetningene todelt: en Helsegrisdel og en Velferdsgrisdel.

Velferdsgrisstatusen er avgjørende for å unngå trekk på slakteoppgjøret. En godkjent status betyr at du oppfyller kravene i Dyrevelferdsprogrammet og at du dermed unngår trekk på 0,50 kr per kg slakt som du leverer.

Som utegrisprodusent vil du som regel ikke få godkjent Helsegrisstatus pga. manglende smittebeskyttelse. Denne statusen regulerer Helsegristillegget ved salg av smågris til en annen besetning. 

En tilpasning av Helsegrissystemet for utegrisbesetninger er under utarbeidelse.

Se mer på Animalia sin nettside.

Nortura Medlemssenter: 
Postboks 70, 2360 Rudshøgda
Telefon: 95 51 84 00 (ikke sms)   Faks: 73 56 49 01
Kontakt oss
Personvern
Webredaktør: Svein Bjarne Sommernes