SPF-gris i Nortura

Nortura har et uttalt mål å øke andelen SPF-besetninger på gris. SPF står for spesifikk patogenfri og er den høyeste helsestatusen ei svinebesetning kan ha i Norge.

SPF-grisene prøvetas jevnlig og er fri for smittestoffer som kan gi skabb, smittsom grisehoste, smittsom lunge- og brysthinnebetennelse, svinedysenteri og nysesjuke.

Friheten fra smittestoffene gjør at grisen vokser fortere, har et lavere fôrforbruk og at det er mindre behandling av syk gris.