Ti punkter i Mattilsynets tilsynskampanje for svin

Disse ti punktene vil Mattilsynet fokusere på, når de skal på tilsyn i 2021 og 2022.

Mattilsynet skal på tilsyn i 600 svinebesetninger over hele landet. Dette skjer i løpet av 2021 og 2022. Tilsynskampanjen skal ha fokus på dyrevelferd, og produsentene er tilfeldig utvalgt. 

I videoen under gir vi i Nortura en kort gjennomgang av de ti punktene som Mattilsynet vil fokusere på.

All informasjon om kampanjen og veilederen til inspektørene ligger på nettsidene til Mattilsynet.

 

Nortura Medlemssenter: 
Postboks 70, 2360 Rudshøgda
Telefon: 95 51 84 00 (ikke sms)   Faks: 73 56 49 01
Kontakt oss
Personvern
Webredaktør: Svein Bjarne Sommernes