Sommerbrev fra Nortura Team gris

(23.06.23) Vi vil gjerne informere om et par saker før sommervarme og ferie tar overhånd hos mange.

Smågris i bingen

Utbetaling for salg av smågris

Mange smågrisprodusenter selger smågris over flere lass i løpet av en uke. For å sikre at smågrisprodusentene får fullt puljetillegg frigis salget til utbetaling først i slutten av uka, natt til mandag.

Leveransene avregnes mandag og legges til betaling + 12 dager. Det innebærer at har man levert smågris på en mandag vil avregning først frigis påfølgende mandag, d.v.s. åtte dager etter. Legger man da til 12 dager vil utbetaling komme 20 dager etter at grisen ble kjørt fra gården. Helligdager vil kunne forsinke avregning.

Har det oppstått feil eller man har behov for raskere utbetaling kan man kontakte livdyrformidlerne og be dem kjøre hastesak.

Vekter på slaktegris

Det er dessverre kraftig salgssvikt av svine- og storfekjøtt samtidig som vi fortsatt ser en effektivitetsøkning i svineproduksjonen. Snitt slaktevekt har gått ned med ca. en halv kilo i år, men er fortsatt nesten 85 kg.

For å unngå overproduksjon som igjen vil medføre at omsetningsavgiften vil gå kraftig opp, oppfordrer vi alle våre produsenter som slakter på høye vekter om å redusere ned mot 84 kg. Vi minner også om at hvis man ligger med slaktevekter rundt 85 kg er det større risiko for å få en relativ stor andel gris som bikker over maksprisen som utbetales på griser opptil slaktevekt 93 kg.

Ønsker du å diskutere utslaktingsstrategi må du gjerne kontakte en av våre rådgivere.
 
Heldigvis har regnet også nådd Østlandet nå, så grillforbud er i hvert fall ikke lenger noen fare. Derfor håper vi på et skikkelig godt grillmatsalg resten av sommeren som får fart på lageret.

Ønsker dere alle en god sommer, og pass på temperatur og væskebalanse til både to – og firbeinte.
 
Hilsen Nortura Team Gris


Denne informasjonen er også sendt ut som nyhetsbrev