Teknisk justering av prisløypa for gris 

(Siste oppdatert 26.06.19) Engrospris for gris heves med 20 øre per kg fra 1. juli, ikke 50 øre per kg som tidligere varslet. Endringen på 30 øre er en teknisk justering for å unngå overnotering over målpris for målprisåret 19/20. 

Årsaken til endringen er at ligningen for beregning av kjøttprosent justeres fra 1. juli. Den nye ligningen vil i snitt gi 0,7 prosent høyere kjøttprosent i forhold til nåværende ligning. Samtidig justeres pristilleggene for kjøttprosent.  

Effekten av ny ligning kombinert med justeringer i pristillegget for kjøttprosent er at engrosprisen og avregningsprisen i gjennomsnitt øker med 33 øre per kg. Bonden og industrien vil derfor i praksis ikke få noen justering av prisnivået som følge av at prisløypa justeres. 

Se mer informasjon i vedlagte skriv fra Animalia.

Fordeling kjøttprosent - grafFiguren over viser kjøttprosentfordelingen i første halvår og en prognose for fordeling i andre halvår. Prognosen forutsetter et identisk slaktemateriale i de to halvårene.