Skjema - direktelevering av smågris

Det meste av smågrisomsetninga går direkte mellom produsenter. Her er et skjema du kan melde slik omsetning til avregning/fakturering.

  • Kjøper og selger står fritt til å avtale godgjøring for frakt og veging.
  • Anbefalt sats 10 - 20 kr pr gris, avhengig av avstand o.l.
  • Smågris med kort hale, brokk eller byllar vert trekt med kr 120,- per stk. Formidling av slike smågris skal skje i forståing mellom seljar og kjøpar.
  • Det blir ikke gitt tillegg for vekter over 35 kg, med mindre det foreligger fast avtale mellom kjøper og selger.
  • Omsettes det Helsegris under 20 kg, må vekt på de føres i merknadsfeltet.

Gris med følgende defekter bør ikke omsettes:

  • Ukastrert gris
  • Gris med kort hale, og/eller åpne sår og hevelser
  • Gris med leddbetennelse eller tydelig hevelse i ledd eller klauvrot
  • Tydelig halte dyr
  • Tydelig påkjente og utrivelige griser

Griser som ved slakt blir klassifisert som råne, er selgers ansvar.

» Prisnotering smågris

» Smågriser skal behandles mot spolorm før salg

Når du trykker SEND på skjemaet går det til felles e-postadresse for avregning i Nortura. Det videresendes derfra til nærmeste livdyravdeling.Tillegg      
Trekk    

Frakt/veiing belastes  

Nortura Medlemssenter: 
Postboks 70, 2360 Rudshøgda
Telefon: 95 51 84 00 (ikke sms)   Faks: 73 56 49 01
Kontakt oss
Personvern
Webredaktør: Svein Bjarne Sommernes