Lavere vekter er viktig for å sikre markedsbalanse i 2024

(24.10.23) Fra mandag 1. januar reduseres prisen på gris over 87 kg, dette gjøres for å få bedre markedsbalansen i 2024. Det er svært viktig at alle produsenter følger opp med lavere vekter for at markedet raskest mulig skal komme i balanse.

Gris i bingen

Topp-prisen på gris ligger nå på vekter opp til 93 kg, prisnedtrekk vil forsterkes første halvår 2024 slik at topp-prisen vil være opp til 87 kg. Det er behov for å redusere snittvekta for å tilpasse produksjonen etter markedsbehovet, ambisjonen er en snittvekt på grisen på 80 kg, mot vel 84 kg i dag.

Bedre markedsbalanse i 2024

Nortura vil opprettholde denne vekttabellen frem til sommeren 2024, og det er viktig at slaktegriseprodusentene leverer en gris med snittvekt på 80 kilo som et bidrag for å bedre markedsbalansen.

Nedtrekk i intervallene i forhold til pristabell før 4. desember og nedtrappingen mot jul:

  • 87,1 – 90        0,80 kr pr kg
  • 90,1 – 93        2,00 kr pr kg
  • 93,1 – 95        2,00 kr pr kg
  • 95,1 – 97        1,60 kr pr kg
  • 97,1 – 100      1,20 kr pr kg
  • 100,1 – 105    1,30 kr pr kg

Større trekk ved lavere kjøttprosenter

Det er ikke ønskelig i markedet at grisen blir fetere, og derfor tas prisen noe ned på de lavere kjøttprosentene fra 1. januar 2024. Gruppen 55-59 % reduseres med 20 øre, 54 % med 40 øre, 53 % med 30 øre, 52 % med 20 øre og gris med kjøttprosent 51 reduseres med 10 øre pr kg.

Ved lavere vekter vil normalt grisen bli noe magrere, det har vist seg motsatt den siste tiden. En av årsakene kan være endring i hvilket fôr man benytter. For å optimalisere kjøttprosent og dermed egen økonomi, anbefaler vi at man ser på kjøttprosent på egen gris og eventuelt kontakter fôrkonsulent for å vurdere hvilke fôrmidler som brukes i besetningen.

Kontakt også gjerne våre rådgivere for en gjennomgang av vekter og utslaktingsstrategi.