Endring i prisløypa for gris

(13.09.21) For å oppnå et prisuttak for gris i 2.  halvår 2021 mest mulig i samsvar med Planlagt gjennomsnittlig engrospris, gjøres følgende endringer i prisløypa.

Gris i bingen
  • Fra mandag 27. september (uke 39): Engrospris opp 0,50 kr/kg
  • Fra mandag 11. oktober (uke 41): Engrospris opp 0,50 kr/kg

I den opprinnelige prisløypa var oppgangen på 0,40 kr/kg begge datoene. De øvrige endringene gjennomføres som planlagt.