Smågrisnotering Nortura

(Sist endret 15.05.20) Fra mandag 18. mai settes smågrisprisen opp med kr 30,- til kr 800,- per stk for helsegris ved 25 kg.

Nortura smågris
Smågrisnotering nr. 3/2020 - gjeldende fra 18. mai 2020

Sats

Salgspris* - Helsegris ved 25 kg:

kr. 800,-

Salgspris - Helsegris ved 20 kg:

kr. 740,-

Tillegg pr kg. fra 25 til 35 kg

kr. 12,-

Generelt tillegg pr stk.

kr. 7,50

Avtale om produksjon av smågris til griseløftet pr stk.

kr. 7,50

SPF-tillegg pr stk.

kr. 35,-

Puljetillegg

Puljetillegg for smågris er endret fra mandag 9. juli i de to laveste puljestørrelser.

Puljetillegg smågris på puljer fra 1-24 gris endres fra kr -10 til kr -20 fra 2019.

0-24 stk: - kr 20,-
25-49 stk: kr 0,-
50-74 stk: kr 20,-
75-99 stk: kr 30,-
100-124 stk: kr 45,-
125-149 stk: kr 55,-
150-174 stk: kr 65,-
175-199 stk: kr 70,-
fra 200 stk: kr 75,-

Kvantumstillegg

Kvantumstillegget utbetales på grunnlag av antall leverte dyr per år (satsen gjelder årskvantum og livdyr inngår som grunnlag for beregning).

500-999 stk: kr 5,-
1000-1199 stk: kr 10,-
1200-1399 stk: kr 14,-
1400-1599 stk: kr 18,-
1600-1799 stk: kr 22,-
1800-1999 stk: kr 26,-
2000-2199 stk: kr 30,-
2200-2499 stk: kr 35,-
2500-2999 stk: kr 40,-
fra 3000 stk: kr 50,-

Samgris, trekk pr stk

kr. 30,-

Standardgris, trekk pr stk

kr. 90,-

Trekk pr kg, fra 25 til 20 kg

kr. 12,-

Trekk pr kg, under 20 kg

kr. 50,-

Trekk for immunkastrert gris (VAK-gris) 

kr. 30,-

Trekk for kort grodd hale

kr. 120,-

Trekk for brokk

kr. 120,-

Trekk for byller

kr. 120,-


Prisene er ved omsetning gjennom Nortura sin livdyrformidling. 
 
* For Nord-Norge er det et tillegg i noteringsprisen på kr. 150,- per smågris!
  • Det blir ikke gitt tillegg for vekter over 35 kg, med mindre det foreligger fast avtale mellom kjøper og selger.
  • I prisnoteringa ligg det inne kr 10,- for kompensasjon til smågrisprodusenten for veterinær kastrering av smågrisen. Denne kompensasjonen er slaktegrisprodusenten sin del av kostnaden ved veterinær kastrering av smågris.
  • Formidling av smågris med kort hale, brokk eller byller skal skje i forståelse mellom selger og kjøper.

Stoppsats, omsetningskostnader og frakt for livdyromsetning finner du i våre leveringsvilkår:

» Leveringsvilkår Nortura, stoppsats, omsetningskostnader og frakt for livdyromsetning
 

Smågrisprisen

Smågrisprisen er med på å sette nivået og fordele økonomien mellom slaktegrisproduksjon og smågrisproduksjon. Beregningsmodellen som legges til grunn er nylig oppdatert, og den baserer seg på dekningsbidrag, arbeidsbetaling og kapitalkostnader i de to produksjonene. Men hovedutfordringen i fastsettelsen av smågrispris er å fullt ut kjenne utbetalingsprisen på slaktetidspunktet. Det forutsettes 13 ukers framfôringstid på slaktegrisen, og det betyr at vi må kjenne prisbildet nesten 4 måneder fram i tid - fra prisen fastsettes, til smågrisprisen endres og til slaktegrisen blir levert. Dette er til tider krevende, ikke minst når markedsutsiktene er usikre. Og dette gjør at prisen kan bli satt for høyt og at prisen kan bli satt for lavt i forhold til den prisen man oppnår ved slakting. Denne usikkerheten er det ikke mulig å kvitte seg med fullt ut, og det jobbes selvsagt med å gjøre den så liten som mulig. I tillegg til forventet avregningspris er også markedssituasjonen i svinemarkedet generelt, og i smågrismarkedet spesielt, med i vurderingene når smågrisprisen fastsettes. Beregningene som ligger bak prisfastsettelsen bygger på dekningsbidragskalkyler - og her benyttes langt på vei de samme forutsetninger som Norsvin bruker. Det tas høyde for betingelser i Nortura når det gjelder slaktevekt og tilleggspriser. Kostnadene som legges til grunn er de samme som Norsvin bruker i sine kalkyler.