Sommerveien Purkering på topp!

(25.05.23) – Vi har veldig mange flotte og gode svineprodusenter i Nortura! Sommerveien Purkering ble som landets første purkering sanert og fikk SPF-status i 2021. Allerede 2. driftsår etter sanering har ringen klatret til topps på Ingris-statistikken for beste purkering, sier Mari-Janne Rasmussen, rådgiver i Nortura.

Daglige gjøremål i Sommerveien purkering

Sommerveien Purkering topper foran Rompa Purkering og Stampen Purkering/Aura Gris.

– Det er kjekt at det har gått så bra i landets første SPF-purkering. Det er nå to purkeringer til i Nortura som jobber med sanering til SPF, sier Marie Nøkling som er Norturas veterinær i purkeringen.

– Det er et godt samarbeidet innad i hele ringen, og at alle gjør det ringen er blitt enige om er alfa og omega for at resultatet har blitt så bra. Navet i Sommerveien er også en flink og positiv driver, som spiller de andre gode, sier Nøkling.

Oppskriften for suksessen er uten tvil et sterkt ønske om å lykkes og et unikt samhold innenfor ringen, og under saneringen ble det lagt ned en formidabel innsats fra både nav og satellitter.

– Nav-eier Jon Leif Eikaas er en pådriver for det gode samholdet da hans genuine interesse for både produksjon og hver enkelt person står i fokus. Dette har resultert i at alle involveres, og de fleste avgjørelser tas i fellesskap. Han har en egen evne til å hente ut det positive i de fleste situasjoner og dette bidrar til at satellittene også yter det lille ekstra for at de har kommet dit de er i dag, sier Rasmussen.

Viktig med god rådgiving og oppfølging

Innsatsen til rådgiverne i Nortura er på sin plass å nevne. Mari-Janne Rasmussen som er Norturas rådgiver for purkeringen gjør en svært viktig og god jobb for ringen, også tidligere veterinær Audun Skomsøy må trekkes fram for den jobben som har vært gjort.

Gode svineprodusenter!

God effektivitet og dyrehelse er viktig både for økonomien til svineprodusentene og for å redusere klimaavtrykket fra svineproduksjonen.

Ingris-resultatene for 2022 viser god framgang på svært mange områder. Det er fantastisk framgang og store forskjeller. De beste besetningene i Ingris leverer resultater på svært høyt nivå.

Se mer om vinnerne her

 

Omtalen om Sommerveien Purkering fra Norsvin

På toppen blant purkeringene i 2022 er Sommerveien Purkering med nav i Søgne i Agder. Det er første gangen purkeringen er på lista over de med best resultat.

Sommerveien er den første purkeringen som har lagt om til SPF så det er både imponerende og moro at de klatrer helt til topps med 32,2 beregna avvente per årspurke.

I Sommerveien Purkering er det i gjennomsnitt 15,4 levendefødte, 1,1 dødfødte og 13,6 avvente griser per kull. Det er 11,6 prosent tap fram til avvenning.

Grisingsprosenten er 82,9, det er 9,8 tomdager per kull og 2,29 kull per årspurke i Sommerveien. Resultatet i purkeringene kommer blir til av både det som skjer i navet og alle de ulike satellittene i felleskap.

Se mer