Det er ikke anledning til å få slaktet Mangalicagris (ullgris) ved Norturas anlegg

(24.08.18) På grunn av store utfordringer i slakteprosessen kan Nortura dessverre ikke påta seg ansvaret for å slakte Magaliciagris (ullgris) ved våre anlegg.

Begrunnelsen for dette er at vi ikke klarer å håndtere denne griserasen på forsvarlig vis i forhold til våre hygienekrav når det kommer til skolding og fjerning av bust.

For produsenter som har denne type gris så anbefaler vi at man søker informasjon og tar kontakt med eventuelle mobile sertifiserte slaktere i sitt nærområde i forhold til å kjøpe avlivings- og slaktetjenester.
 

Krav for å levere slakt- og kjøpe livdyr av Nortura