Årets Husdyrtreff-vinnere på svineproduksjon kommer fra Tomb Videregående skole, Råde

(01.06.23) Det kom inn tre meget gode besvarelser på griseoppgaven, der en gruppe fra Tomb videregående skole ble kåret til den beste. Tomb videregående skole har i en årrekke hevdet seg godt i Husdyrtreff, spesielt på gris. Vinnergruppa bestod av Erik Søndrål, Andreas Stenrød og Bjørn Vidar Bøe.

Årets landsvinnere på Husdyrtreff svineproduksjon, fra venstre: Bjørn Vidar Bøe, Andreas Stenrød, Erik Søndrål og lærer Tore Framstad

Årets oppgave på svinehold besto av en gårdsbeskrivelse med driftsopplegg, utskrifter fra Ingris/årsstatistikk fra et svinebruk. Oppgaven gikk ut på å komme med forslag på tiltak for å forbedre resultatene for besetningen, for at den skal komme opp blant den beste 1/3 i Ingris. Det var også en klimaoppgave, der elevene skulle sette opp forslag på tre tiltak for å redusere klimaavtrykket på gården med korn og svineproduksjon.

Siste oppgave var som vanlig en samvirkeoppgave, der elevene skulle vurdere fordeler og ulemper med Nortura som markedsregulator, samt komme med forslag til andre måter å regulere markedet på. De viser at de har satt seg godt inn i samvirketanken og formålet med den og utfordringen i at samme aktør er mottager og markedsregulator. De ble og utfordret på å komme med alternativ til regulering av markedet.

Om vinnerne

Erik kommer fra Hol i Hallingdal. Hjemme på gården har de sau og ammeku, men har lyst til å bygge til gris i fremtiden.

Andreas kommer fra Borge i Fredrikstad, og bor på gård med smågris- og planteproduksjon. Denne drifta ønsker han å fortsette med når tiden er inne for det. Til høsten skal han være lærling i tømrerfaget og ta fagbrev som tømrer.

Bjørn Vidar kommer fra Undrumsdal i Tønsberg i Vestfold, og driver med korn, slaktegris og ammeku produksjon. Fremtidige planer er landbruksmekaniker etter militæret, og ta over gården om noen år. Han ønsker å bygge et nytt SPF fjøs med full konsesjon på slaktegris.

Pressekontakt:

 

Om Husdyrtreff

«Husdyrtreff» er en konkurranse arrangert av Tine, Nortura, Norsvin, TYR og Geno. Konkurransen har vært arrangert siden 1981 og innebærer at elever fra videregående skole velger mellom fem ulike oppgavesett: Storfe – melkeproduksjon, storfe – kjøttproduksjon, saueproduksjon, svineproduksjon eller fjørfeproduksjon.

Elevene jobber med oppgavene i grupper, og den beste besvarelsen levert innen hver produksjon kåres som landsvinner. I tillegg blir det også kåret en skolevinner per skole for den beste besvarelsen som blir levert fra skolen på tvers av produksjon.

Videre kåres også den beste besvarelsen levert av voksenagronomelever på tvers av produksjonene.

I overkant av 200 elever fra 15 skoler var påmeldt på årets konkurranse. Vi fikk inn totalt 36 besvarelser. Åtte på melkeproduksjon, to på svineproduksjon, elleve på saueproduksjon, tolv på storfekjøttproduksjon og tre på fjørfeproduksjon. I tillegg fikk vi inn ni besvarelser fra voksenagronomelever.

Tomb Videregående skole i Råde i Østfold gjorde storeslem i årets husdyrtreff-konkurranse. Fire av fem landsvinnere kommer fra denne skolen.

Husdyrfaglærer Tore Framstad på Tomb blir pensjonist

En stor gratulasjon og takk til husdyrfaglæreren Tore Framstad på Tomb.

Tore er godt kjent for mange i husdyrmiljøet i mange ulike roller– de siste årene som lærer i husdyrfag på Tomb. Dette var siste året han var med som husdyrfagslærer. Tore har brukt Husdyrtreff i sitt undervisningsopplegg på Tomb gjennom alle år.

Elevene synes det er flott med realistiske oppgaver fra næringa, slik som Husdyrtreff oppgavene er, sier Tore. Husdyrtrefforganisasjonene ønsker han lykke til med pensjonisttilværelsen.

Likevel – som han selv sier, «dukker det opp noen som vil ha hjelp med noe husdyrfaglig, så står jeg klar.»