Utegris/frilandsgris – inntransport, retur og nisje

For å levere slaktedyr- eller kjøpe livdyr hos Nortura må du være registrert i Enhetsregisteret, ha et eget Organisasjonsnummer og et aktivt Produsentnummer i Landbruksregisteret. Om du har et annet dyreslag fra før, men skal levere utegris til slakt må du registrere gris i dyreholdet hos Mattilsynet ellers får du ikke levert til hverken ordinært slakt, retur eller nisje. 

Illustrasjonsbilde utegris

Følgende være på plass før bestilling eller innmelding av dyr på alle dyreslag:

Registering i KSL:

Alle dyreslag skal registreres i KSL – for leveranser uten godkjent KSL trekkes 20 % av avregningspris.

For svineprodusenter Helsegris:

Alle skal registrere seg, også om du for eksempel kun skal ha to utgriser – ellers blir det trekk på 0,50 kr per kg slakt som du leverer.

Innmelding

  • For levering påfølgende uke er innmeldingsfristen mandag kl. 16:00, for webinnmelding er fristen tirsdag morgen kl. 08:00, se innmeldingsfrister.

Retur og Nisje

  • Si i fra ved innmelding, evntuelt legg inn avtaletype på Min side
  • Skjema skal være ferdig utfylt til sjåførene kommer. Nisje er kun for dem  som har tegnet avtale med Nortura. Skjema og beskrivelse av rutiner og priser Retur av slakt, nisjeslakt og medlemskjøp

Ved levering må grisen være klar for transport

  • Sjåførene ringer og avtaler hentetidspunkt for dyrene.
  • For dem som ikke har merkeklubbe, vil sjåførene klubbemerke dyrene ved henting.
  • Grisen skal være oppstallet slik at opplasting kan foregå på en forsvarlig måte. Det må være plass til dyrebil ved opplastningsplassen og sørg for god framkommelighet.
  • Drivgrinder/lemmer må være tilgjengelig 

Slakting av Ullgris (Magaliciagris)