Arkiv for nyheter og artikler på gris

For å finne igjen "gamle" nyhetssaker anbefales det å bruke søk.

 • Jønsberg Landbruksskole ble Husdyrtreffvinner på svin

  (09.06.16) Årets oppgave på svinehold besto av en gårdsbeskrivelse med driftsopplegg, utskrifter fra Ingris/årsstatistikk på et anonymisert bruk. Ut i fra dette skulle elevene vurdere drifta og resultatene. Deretter finne forbedringsområder og komme med forslag på aktuelle tiltak/rutiner, for å forbedre resultatene i produksjonen.

 • Nordland på Ingris-toppen

  (07.06.16) Produksjonsresultatene for norske svineprodusenter ble i 2015 løftet opp på et nytt og historisk nivå. Beste purkebesetning var Line og Atle Hopstad, best på smågris var Sissel og Trond Mehus og John Harald Johnsen var best på slaktegris, alle fra Nordland.

 • Topigs Norsvin valgte Norsk Duroc

  (10.03.16) Nortura SA og Topigs Norsvin Holding BV har inngått en langsiktig avtale som innebærer at verdens nest største avlsselskap har valgt Norturas Duroc som farrase i sin videre satsing.

 • Øvre vektgrense for slaktegris senkes

  (03.12.15) Fra 28. desember senkes grensa for høyeste pris på slaktegris fra 95 til 90 kg. Gris i denne vektgruppa får 50 øre lavere pris enn gris fra 67-90 kg.

 • Informasjon om LA-MRSA

  (18.03.15, oppdatert 17.08.15) LA-MRSA er en kontinuerlig smittetrussel. Utbruddet i Nord-Trøndelag tidligere i år og oppstart av Mattilsynet overvåkingsprogram for LA-MRSA i slaktegrisbesetninger gir behov for en info-oppdatering. Her får du en kort oversikt over hva som skjer og hva du skal gjøre for å redusere risiko for smitte.

 • Nortura øker Edelgristillegget

  (26.03.15) Nortura øker Edelgristillegget med kr 0,40 til kr 1,30 fra mandag 6. april. Bakgrunnen for økningen er at vi den siste tiden sett en synkende kjøttprosent på Edelgris. Med denne økningen dekker Edelgristillegget opp for noe lavere kjøttprosent med god margin. I tillegg har Edelgrisen også fullt utbytte av heterosiseffekten.

 • Justerer øvre prisgrense for gris

  (12.03.15) Ny prognose for gris viser at det er behov for en vektøkning i størrelsesorden 3 kg i gjennomsnitt i 2015 for å oppnå markedsbalanse. Nortura velger derfor å stimulere til vektøkning gjennom å gjøre det lønnsomt å levere tyngre gris.

 • Gjør deg klar til tilsyn fra Mattilsynet

  (11.03.15) Fra 1. mars starter Mattilsynet en stor tilsynskampanje der 750 grisebønder skal kontrolleres. Målet er å bidra til færre branner i grisehus, og dermed bedre dyrevelferden.