Arkiv for nyheter og artikler på gris

For å finne igjen "gamle" nyhetssaker anbefales det å bruke søk.

 • Informasjon om LA-MRSA

  (18.03.15, oppdatert 17.08.15) LA-MRSA er en kontinuerlig smittetrussel. Utbruddet i Nord-Trøndelag tidligere i år og oppstart av Mattilsynet overvåkingsprogram for LA-MRSA i slaktegrisbesetninger gir behov for en info-oppdatering. Her får du en kort oversikt over hva som skjer og hva du skal gjøre for å redusere risiko for smitte.

 • Nortura øker Edelgristillegget

  (26.03.15) Nortura øker Edelgristillegget med kr 0,40 til kr 1,30 fra mandag 6. april. Bakgrunnen for økningen er at vi den siste tiden sett en synkende kjøttprosent på Edelgris. Med denne økningen dekker Edelgristillegget opp for noe lavere kjøttprosent med god margin. I tillegg har Edelgrisen også fullt utbytte av heterosiseffekten.

 • Justerer øvre prisgrense for gris

  (12.03.15) Ny prognose for gris viser at det er behov for en vektøkning i størrelsesorden 3 kg i gjennomsnitt i 2015 for å oppnå markedsbalanse. Nortura velger derfor å stimulere til vektøkning gjennom å gjøre det lønnsomt å levere tyngre gris.

 • Gjør deg klar til tilsyn fra Mattilsynet

  (11.03.15) Fra 1. mars starter Mattilsynet en stor tilsynskampanje der 750 grisebønder skal kontrolleres. Målet er å bidra til færre branner i grisehus, og dermed bedre dyrevelferden.

 • Femten besetninger er positive med LA-MRSA

  (18.02.15, endret 10.03.15) Mattilsynet fikk 18. februar bekreftet LA-MRSA i en svinebesetning i Nord Trøndelag. Veterinærinstituttet har nå resultatene klare for alle de 30 mistenkte besetningene, 15 besetninger er bekreftet negative og 15 er bekreftet positive for LA-MRSA-bakterien.

 • Fra Noroc til Edelgris

  (22.12.14, endret 12.01.15) For å få en tydeligere varestrøm og styrke Edelgris som merkevare, vil Noroc som navn på LYD-gris gå ut, og erstattes med Edelgris. På din avregning vil det fortsatt stå Noroc inntil videre.

 • Risiko for smitte ved villsvinjakt i Baltiske land og Polen

  (09.09.14) Mattilsynet oppfordrer alle norske jegere til å ta hensyn til risikoen for smitte ved å delta i villsvinjakt i de baltiske landene Latvia, Litauen, Estland og Polen. Store områder i disse landene ligger i dag innenfor grensen for hvor det befinner seg dyr som er smitta med afrikansk svinepest. Sjukdommen sprer seg raskt, og det gjenstår mye før situasjonen er under kontroll.