Arkiv for nyheter og artikler på gris

For å finne igjen "gamle" nyhetssaker anbefales det å bruke søk.

 • Femten besetninger er positive med LA-MRSA

  (18.02.15, endret 10.03.15) Mattilsynet fikk 18. februar bekreftet LA-MRSA i en svinebesetning i Nord Trøndelag. Veterinærinstituttet har nå resultatene klare for alle de 30 mistenkte besetningene, 15 besetninger er bekreftet negative og 15 er bekreftet positive for LA-MRSA-bakterien.

 • Fra Noroc til Edelgris

  (22.12.14, endret 12.01.15) For å få en tydeligere varestrøm og styrke Edelgris som merkevare, vil Noroc som navn på LYD-gris gå ut, og erstattes med Edelgris. På din avregning vil det fortsatt stå Noroc inntil videre.

 • Risiko for smitte ved villsvinjakt i Baltiske land og Polen

  (09.09.14) Mattilsynet oppfordrer alle norske jegere til å ta hensyn til risikoen for smitte ved å delta i villsvinjakt i de baltiske landene Latvia, Litauen, Estland og Polen. Store områder i disse landene ligger i dag innenfor grensen for hvor det befinner seg dyr som er smitta med afrikansk svinepest. Sjukdommen sprer seg raskt, og det gjenstår mye før situasjonen er under kontroll.

 • Gode smittevernrutiner er helt nødvendig

  (17.02.14, oppdatert 11.08.14) Afrikansk svinepest (ASP) ble 24. juli påvist på svin i en besetning med 19000 dyr i Litauen. Det er tidligere i 2014 påvist en rekke tilfeller av sjukdommen i Polen, europeisk del av Russland, Hviterussland og enkelttilfeller i Latvia. Det er tett kontakt mellom de baltiske statene og Norge, og gode smittevernrutiner er helt nødvendig for å begrense risiko for å få sjukdommen hit.