Arkiv for nyheter og artikler på gris

For å finne igjen "gamle" nyhetssaker anbefales det å bruke søk.

 • Informasjon om MRSA

  (15.12.13) Dagens Næringsliv hadde lørdag 14.12 et større oppslag i avisen om MRSA relatert og svin. Vi ønsker her å opplyse om noen fakta relatert til MRSA og Norturas arbeid for å forebygge utbredelsen av denne type bakterier.

 • Endringer i klassifiseringsregelverket for immunkastrerte griser (VAK griser)

  (22.10.13) Hos en del hanngris (råner) vil kjøttet ha uønsket lukt og smak. Kirurgisk kastrering har derfor vært en del av svineproduksjonen i alle land. Kastrering vil ta bort avvikende lukt og smak. Det er nå utviklet en vaksine som, ved riktig bruk, har samme effekt. Bransjen har de siste to år skaffet seg erfaring med denne metoden, og finner nå grunn til å endre regelverket.

 • Norsk svineproduksjon

  (15.10.13) Animalia/HT svin har laget en film om norsk svineproduksjon. Filmen tar utgangspunkt i svineproduksjonen hos Anne Andvik.

 • Norsvin Invest AS

  (14.03.12) Gjennom det nystiftede selskapet Norsvin Invest AS, har en som formål og skaffe til veie 15 millioner kroner i utviklingskapital, som rentebærende lån fra Norsvins eiere og de ansatte.

 • Vær en god sluser

  (29.04.11) Smittesluse – gode slusevaner – avgjørende for å holde grisen frisk.

 • Stor framgang for Norturas duroc også i 2010

  (29.03.11) De 9 durocbesetningene i Nortura har levert resultater i 2010. Avlsframgangen på Norturas duroc har vært stor og grunnlaget er lagt for å gå over til rein duroc far til Noroc i løpet av 2011.

 • Norge fritt for smittsom grisehoste

  (12.01.11) At Norge er fritt for smittsom grisehoste er et velferdsmessig gode for grisen og et økonomisk fortrinn for norsk svineproduksjon. Økonomiske beregninger viser at norsk svinenæring unngår et produksjonstap et sted mellom 6 til 18 millioner årlig etter bekjempelsen av sjukdommen.