Godtgjørelse til tillitsvalgte i Nortura

(Oppdatert 11.04.24) Godtgjørelser til tillitsvalgte ble vedtatt på årsmøtet 10. april 2024 etter valgkomiteens forslag.

Verv Fast godtgjørelse
Styreleder 575.000
Styrets nestleder 285.000
Styremedlemmer Nortura SA 201.000
1. varamedlem til styret 57.000
Ordfører 57.000
Varaordfører 18.000
Leder i regionråd 86.000
Nestleder i regionråd 57.000
Arbeidsutvalg i regionråd 23.000
Leder av kontrollkomite 57.000
Kontrollkomitemedlemmer 45.000
Leder av valgkomiteen 57.000
Nestleder i valgkomiteen 34.000
Valgkomitemedlemmer 34.000
Leder i regional valgkomite 11.000
Leder av fagutvalg 22.000
Fagutvalgsmedlemmer 11.500
Kretsledere 3.900

Medlemstillitsvalgte får fraværsgodtgjørelse i forbindelse med avtalte oppdrag som utføres for Nortura SA. 

Fraværsgodtgjørelse

  • Kr 2 700,- for fravær over 5 timer inklusive reisetid
  • Kr 1 350,- for fravær 2 - 5 timer inklusive reisetid
  • kr 700,- for fravær under 2 timer inklusive reisetid

Godtgjøring for barnepass

  • Godtgjøres etter regning 

Reise- og diettgodtgjørelse for medlemsvalgte:

  • Reise- og diettgodtgjørelse etter det til enhver tid gjeldende regulativ for ansatte i Nortura SA. (Statens satser etter regning)
  • For ansattvalgte medlemmer i styrer, utvalg og råd: Som for medlemsvalgte.