Godtgjørelse til tillitsvalgte i Nortura

(Oppdatert 21.06.21) Godtgjørelser til tillitsvalgte ble vedtatt på årsmøtet 18. juni etter valgkomiteens forslag som var å øke alle fastgodtgjørelser med 3 prosent.

Verv Nåværende fast godtgjørelse
Styreleder 515.000
Styrets nestleder 258.000
Styremedlemmer Nortura SA 180.000
1. varamedlem til styret 52.000
Ordfører 78.000
Varaordfører 16.000
Leder i regionutvalg 78.000
Nestleder i regionutvalg 52.000
Arbeidsutvalg i regionutvalg 21.000
Leder av kontrollkomite 52.000
Kontrollkomitemedlemmer 41.000
Leder av valgkomiteen 52.000
Nestleder i valgkomiteen 31.000
Valgkomitemedlemmer 31.000
Leder i regional valgkomite 5.500
Leder av fagutvalg 16.000
Fagutvalgsmedlemmer 10.500
Kretsledere 3.500

Medlemstillitsvalgte får fraværsgodtgjørelse i forbindelse med avtalte oppdrag som utføres for Nortura SA. 

Fraværsgodtgjørelse

  • Kr 2 500,- for fravær over 5 timer inklusive reisetid
  • Kr 1 250,- for fravær 2 - 5 timer inklusive reisetid
  • kr 600,- for fravær under 2 timer inklusive reisetid

Godtgjøring for barnepass

  • Godtgjøres etter regning 

Reise- og diettgodtgjørelse for medlemsvalgte:

  • Reise- og diettgodtgjørelse etter det til enhver tid gjeldende regulativ for ansatte i Nortura SA. (Statens satser etter regning)
  • For ansattvalgte medlemmer i styrer, utvalg og råd: Som for medlemsvalgte.