Godtgjørelse til tillitsvalgte i Nortura

(Oppdatert 28.04.20) Godtgjørelser til tillitsvalgte ble vedtatt etter valgkomiteens forslag uten endringer fra 2019.

Verv Nåværende fast godtgjørelse
Styreleder 500.000
Styrets nestleder 250.000
Styremedlemmer Nortura SA 175.000
1. varamedlem til styret 50.000
Ordfører 75.000
Varaordfører 15.000
Leder i regionutvalg 75.000
Nestleder i regionutvalg 50.000
Arbeidsutvalg i regionutvalg 20.000
Leder av kontrollkomite 50.000
Kontrollkomitemedlemmer 40.000
Leder av valgkomiteen 50.000
Nestleder i valgkomiteen 30.000
Valgkomitemedlemmer 30.000
Leder i regional valgkomite 5.000
Leder av fagutvalg 15.000
Fagutvalgsmedlemmer 10.000
Kretsledere *3.000


* Innebærer at kretsledere skal få vanlig møtegodtgjørelse for møter i kretsutvalg i tillegg.

Medlemstillitsvalgte får fraværsgodtgjørelse i forbindelse med avtalte oppdrag som utføres for Nortura SA. 

Fraværsgodtgjørelse
Kr 2 400,- for fravær over 6 timer inklusive reisetid
Kr 1 200,- for fravær under 6 timer inklusive reisetid

Fast godtgjørelse for telefonmøter
Kr 500,- i fast sats for telefonmøter 

Godtgjøring for barnepass
Godtgjøres etter regning 

Reise- og diettgodtgjørelse

For medlemsvalgte:
Reise- og diettgodtgjørelse etter det til enhver tid gjeldende regulativ for ansatte i Nortura SA. (Statens satser etter regning)
For ansattvalgte medlemmer i styrer, utvalg og råd: Som for medlemsvalgte.

 

Nortura Medlemssenter: 
Postboks 70, 2360 Rudshøgda
Telefon: 95 51 84 00 (ikke sms)   Faks: 73 56 49 01
Kontakt oss
Personvern
Webredaktør: Svein Bjarne Sommernes