Telefonnummer til medlemssenteret - mottar ikke SMS!

(Oppdatert 02.02.20) Nortura Medlemssenter fikk fra 31. mai 2019 nytt nummer – 95 51 84 00. NB: Ansatte sine nr som starter med 9551xxxx kan ikke benyttes til å sende sms til.

Bakgrunnen for at vi får nytt nummer er at vi går over til et nytt digitalt og mer fremtidsbasert telefonsystem. Vi forventer også at det nye systemet blir mer stabilt i drift enn det vi har hatt til nå. 

Ansatte på livdyrformidling får også nye direktenummer. Ansatte sine nr som starter med 9551xxxx kan ikke benyttes til å sende sms til. Ta kontakt med Medlemssenteret om du har spørsmål.

 

 

Relatert informasjon