Renteendring i Nortura SA sin Låneinnskuddsordning

(11.12.20) Med bakgrunn i utviklingen i markedsbetingelser på bankinnskudd, har Nortura SA funnet det riktig å justere rentesatsen på låneinnskudd i Nortura SA gjeldende fra 01.01.2021.

Rentesatser gjeldende f.om 01.01.2021:
Innskuddsbetingelsene differensieres avhengig av innestående beløp, etter følgende skala: Satser er gjeldende fra første krone.

Innestående

Tidligere rentesats

Rentesats f.o.m 01.01.2021

0 - 1.999.999 kr

1,60 % p. a.

1,30 % p. a.

over 2.000.000 kr

1,70 % p. a.

1,40 % p. a.

 

Se Låneinnskuddsordning i Nortura SA for mer informasjon.

Øvrige betingelser: 

  • Renteberegning skjer ved utgangen av året 
  • Høyeste rentesats gjelder for hele innskuddsbeløpet når grensen på kr 2 mill. er passert. 
  • Renten reguleres med 7 dagers varsel/oppsigelse. 
  • For tiden ingen bindingstid på innskudd
  • For tiden intet uttaksgebyr. Men på bakgrunn av at dette er en plasseringskonto som er basert på liten administrasjon forutsettes det få uttak.

Sikkerhet:
Sikkerheten for innskuddet, er basert på Nortura SA sin soliditet. Denne fremgår av årsregnskapet. Nortura SA er ikke medlem av bankenes sikringsfond.

Kontaktinfo:
Regnskapsavdelingen e-post innskudd@nortura.no, tlf. 955 18 150