Flommen berører også Nortura

(11.08.23) Heller ikke Nortura har vært uberørt av flommen på Østlandet de siste dagene. I tillegg til at vi har hatt litt utfordringer med inntransport av dyr og uttransport av varer, så har vi fått flomskader på fabrikken vår på Gol.

Det var kjelleren på Gol-anlegget, med tekniske installasjoner og biproduktavdeling, som ble utsatt for flommen på onsdag. Selve slaktelinjen er ikke berørt av vannet. Slaktingen måtte likevel stoppes på grunn av at infrastruktur som strøm, drikkevann og veier rundt anlegget ble sterkt påvirket av flommen.

De berørte rommene er nå tømt for vann. Det meldes om god framdrift i arbeidet med å bringe Nortura Gol tilbake i operativ drift og det forberedes for testslakting neste fredag. 

Småfeprodusenter som har innmeldte dyr til slakt har fått varsel om utsettelse.

Stengte veier

Flommen har påvirket store deler av Innlandet og deler av Østlandet ved at veier har vært, og fortsatt er stengt. Det har ført til at noen leveranser av slaktedyr ikke har vært mulig å gjennomføre, og vi er i noen tilfeller nødt til å omprioritere hvilke dyr vi henter. Vi benytter oss derfor av muligheten som avtaleordningen gir oss med å både kunne hente dyr før og etter basisuka, slik at vi skal klare å dekke opp bestillinger av ferske slakt.

Ved skyving eller flytting av dyr vil berørte produsenter bli kontaktet.

Damanlegget på Braskereidfoss som måtte gi tapt for naturkreftene på onsdag leverer strøm både til private boliger og til lokal industri. Vi har likevel klart å opprettholde driften som normalt både på fabrikken på Elverum, og på det to rugeriene våre som er lokalisert på Braskereidfoss og Våler.

Utkjøring av daggamle kyllinger fra Samvirkekylling på Våler, og innkjøring av slakteklar kylling til både Elverum og Hærland har så langt gått uproblematisk. Men vi følger nøye med på veinettet nordover og er i dialog med sjåfører og vegvesen jevnlig for oppdatering om veistatus.

Tilsvarende har det vært litt utfordrende å få transport helt slakt og ferdigvarer fra fabrikkene våre i Midt-Norge til Østlandet, men også det har gått uten for store problemer. Både fordi det er funnet alternative ruter, og fordi transport av mat og dyr er prioritert av vegmyndighetene.

Vi følger nøye med på utviklingen av hvordan situasjonen utvikler seg i Glomma, Drammensvassdraget og rundt Mjøsa i helga.

Det er flere griseprodusenter som ligger i distriktet rundt Glomma som skal levere gris neste uke. Fortsetter vannet å stige i disse områdene kan det bli problemer med henting hos noen av disse. Men også her vil vær enkelt produsent som eventuelt berøres, bli kontaktet direkte av Nortura.